Làng Vàng Bạc- Đá Quý

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại đá quý , vàng, bạc , nơi cập nhật tin tức giá vàng, gia vang sjc, giá vàng hôm nay, vang bac da quy, ty gia vang, gia vang trang suc, nhan cuoi dep......

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
  1.  
  2. Quả cầu đá xoay chuyển vận khí 4 lớp


    Trả lời : 0 || Xem: 91
    2,000,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 14/2/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    2,000,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    13/3/17
  3. bình đá ngọc song phụng


    Trả lời : 2 || Xem: 204
    Giá liên hệ
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 15/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Giá liên hệ
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    6/3/17
  4. giao lưu nhanh 3 dây chuyền


    Trả lời : 0 || Xem: 154
    Giá liên hệ
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 9/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Giá liên hệ
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    6/3/17
  5. dây chuyền ngọc thạch cổ trên ngàn năm


    Trả lời : 0 || Xem: 214
    3,000,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 30/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    3,000,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    2/3/17
  6. ngọc bội khánh treo phong kiến xưa


    Trả lời : 0 || Xem: 65
    Giá liên hệ
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 21/2/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Giá liên hệ
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    21/2/17
  7. Nhẫn Mỹ 10K - Năm 1967


    Trả lời : 0 || Xem: 169
    Hàng Đã Bán
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 3/2/17
    Phùng Đức Thắng (3 )
    Thương Gia(1)
    Hàng Đã Bán
    Phùng Đức Thắng(3 )
    Thương Gia(1)
    Trả lời mới:Phùng Đức Thắng
    10/2/17
  8. vòng tay cổ trên ngàn năm


    Trả lời : 0 || Xem: 50
    Hàng Đã Bán
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 8/2/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Hàng Đã Bán
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    8/2/17
  9. vòng tay cổ trên ngàn năm


    Trả lời : 0 || Xem: 132
    5,000,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 8/2/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    5,000,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    8/2/17
  10. ngọc bội phỉ thúy trắng


    Trả lời : 2 || Xem: 170
    3,000,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 28/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    3,000,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    4/2/17
  11. ngọc bội xưa song long


    Trả lời : 1 || Xem: 127
    2,200,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 10/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    2,200,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:son ha
    4/2/17
  12. nghiên mực uyên ương cổ


    Trả lời : 0 || Xem: 112
    Hàng Đã Bán
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 3/2/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Hàng Đã Bán
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    3/2/17
  13. Ngọc Rồng


    Trả lời : 2 || Xem: 201
    3,000,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 26/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    3,000,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    3/2/17
  14. giao lưu nhanh hai miếng ngọc thời hán


    Trả lời : 0 || Xem: 174
    Hàng Đã Bán
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 15/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Hàng Đã Bán
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    15/1/17
  15. Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Giá liên hệ
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    13/1/17
  16. giao lưu nhanh các mặt ngọc bội


    Trả lời : 0 || Xem: 99
    1,800,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 12/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    1,800,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    12/1/17
  17. Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Hàng Đã Bán
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    12/1/17
  18. Ngọc bội cổ khắc song long thời hán


    Trả lời : 0 || Xem: 108
    Hàng Đã Bán
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 10/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Hàng Đã Bán
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    10/1/17
  19. Ngọc bội cổ chất liệu bạch ngọc


    Trả lời : 0 || Xem: 85
    2,200,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 10/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    2,200,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    10/1/17
  20. ngọc bội cổ


    Trả lời : 0 || Xem: 73
    2,200,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 10/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    2,200,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    10/1/17
  21. ngọc bội phong kiến xưa


    Trả lời : 0 || Xem: 78
    2,200,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 10/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    2,200,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    10/1/17
  22. Ngọc bội phong kiến cổ xưa nhiều kiểu


    Trả lời : 2 || Xem: 196
    Giá liên hệ
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 5/1/17
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Giá liên hệ
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    5/1/17
  23. đá trời


    Trả lời : 0 || Xem: 99
    Giá liên hệ
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 30/12/16
    phạm ngọc tuấn (0 )
    Số người xác thực(1)
    Giá liên hệ
    phạm ngọc tuấn(0 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:phạm ngọc tuấn
    30/12/16
  24. 3 miếng ngọc bội văn hóa xuân cung


    Trả lời : 0 || Xem: 111
    3,000,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 28/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    3,000,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    28/12/16
  25. Ngọc bội Rồng thời Tần Hán


    Trả lời : 0 || Xem: 118
    3,700,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 26/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    3,700,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    26/12/16
  26. Ngọc bội cổ


    Trả lời : 0 || Xem: 101
    2,200,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 26/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    2,200,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    26/12/16
  27. Cặp ngọc cổ khắc phụng hoàng


    Trả lời : 0 || Xem: 68
    Hàng Đã Bán
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 26/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Hàng Đã Bán
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    26/12/16
  28. ngọc bội


    Trả lời : 0 || Xem: 123
    2,000,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 25/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    2,000,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    25/12/16
  29. Ấn cổ triện 之文


    Trả lời : 0 || Xem: 136
    Hàng Đã Bán
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 15/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Hàng Đã Bán
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    15/12/16
  30. Đá lạt ma(ngọc trời) Dzi Beads


    Trả lời : 0 || Xem: 188
    1,500,000
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 14/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    1,500,000
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    14/12/16
  31. Ốc anh vũ hóa thạch


    Trả lời : 0 || Xem: 171
    Giá liên hệ
    Đồng Nai
    Ngày Đăng : 14/12/16
    Tuyền泉 (2 )
    Số người xác thực(1)
    Giá liên hệ
    Tuyền泉(2 )
    Số người xác thực(1)
    Trả lời mới:Tuyền泉
    14/12/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...
Đang tải...