Làng Xe Xưa và Nay

Mua Bán, Trao đổi, Thảo luận, Giao Lưu, các loại xe cổ,xe độc,xe xưa, noi mua bán trao đổi, sữa chữa , phụ kiện , phụ tùng tất cả các loai xe trên thế giới. Là nơi học hỏi kinh nghiệm kiến thức về thú chơi xe của tất cả các đời xe từ xem đạp cổ , xe moto cổ, Xe máy Mobylette, xe 67, xe cub, xe vespa, đến xe bốn bánh cỗ như: xe jeep lun, xe con bọ cổ....

Lọc:

Sort by:
TIÊU ĐỀ
Trả lời Xem
Bài viết cuối ↓
 1.  
 2. CBR 600 F3


  Trả lời : 0 || Xem: 234
  68,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  68,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 3. Honda pacy doi 2002


  Trả lời : 0 || Xem: 157
  53,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  53,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 4. Like Kymco 125


  Trả lời : 0 || Xem: 159
  14,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  14,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 5. Exciter 2013 lên áo zin 2014 , Full kiểng


  Trả lời : 0 || Xem: 317
  36,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  36,500,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 6. Exciter cuối 2009 đầu 2010


  Trả lời : 0 || Xem: 528
  33,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  33,500,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 7. SH 300i


  Trả lời : 0 || Xem: 305
  115,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  115,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 8. Bán Honda CBR150R Date 2011


  Trả lời : 0 || Xem: 166
  67,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  67,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 9. Honda 67 máy CD50 đã lên cafe race


  Trả lời : 0 || Xem: 201
  10,900,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  10,900,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 10. Future


  Trả lời : 0 || Xem: 129
  16,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  16,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 11. FLY 125


  Trả lời : 0 || Xem: 100
  22,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  22,500,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 12. Axelo


  Trả lời : 0 || Xem: 159
  13,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  13,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 13. SHi


  Trả lời : 0 || Xem: 161
  135,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  135,500,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 14. Excietr 2010


  Trả lời : 0 || Xem: 290
  31,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  31,500,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 15. Novo


  Trả lời : 0 || Xem: 139
  18,990,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 5/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  18,990,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  5/1/16
 16. Giao lưu xe đạp Peugeot


  Trả lời : 0 || Xem: 359
  Giá liên hệ
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Võ Tuấn (0 )
  Số người xác thực(1)
  Giá liên hệ
  Võ Tuấn(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Võ Tuấn
  4/1/16
 17. Dylan 125 đỏ italia zin 100% chưa rớt đầu


  Trả lời : 0 || Xem: 224
  30,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  30,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  4/1/16
 18. Trao đổi CBR 150R lấy FZ-S


  Trả lời : 0 || Xem: 141
  75,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  75,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  4/1/16
 19. Honda vission


  Trả lời : 0 || Xem: 179
  27,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  27,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  4/1/16
 20. Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  42,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  4/1/16
 21. Zx10r 2014


  Trả lời : 0 || Xem: 171
  380,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Đông Y (0 )
  Số người xác thực(1)
  380,000,000
  Đông Y(0 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:Đông Y
  4/1/16
 22. Ducati Monster 795 ABS rất rất mới! Nữ sử dụng


  Trả lời : 0 || Xem: 212
  269,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Tiểu Ca (0 )
  Số người xác thực(0)
  269,000,000
  Tiểu Ca(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Tiểu Ca
  4/1/16
 23. Satria 120


  Trả lời : 0 || Xem: 819
  42,500,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Tiểu Ca (0 )
  Số người xác thực(0)
  42,500,000
  Tiểu Ca(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Tiểu Ca
  4/1/16
 24. CBR1000 Repsol ABS Trước sau


  Trả lời : 0 || Xem: 123
  408,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Tiểu Ca (0 )
  Số người xác thực(0)
  408,000,000
  Tiểu Ca(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Tiểu Ca
  4/1/16
 25. Suzuki 200cc siêu đẹp đời 2006


  Trả lời : 0 || Xem: 327
  50,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Tiểu Ca (0 )
  Số người xác thực(0)
  50,000,000
  Tiểu Ca(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Tiểu Ca
  4/1/16
 26. Suzuki EN150iA


  Trả lời : 0 || Xem: 124
  43,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  caophi843 (2 )
  Số người xác thực(2)
  43,000,000
  caophi843(2 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:caophi843
  4/1/16
 27. Piaggio


  Trả lời : 0 || Xem: 140
  41,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  Tiểu Ca (0 )
  Số người xác thực(0)
  41,000,000
  Tiểu Ca(0 )
  Số người xác thực(0)
  Trả lời mới:Tiểu Ca
  4/1/16
 28. Freeway 250 - Leng keng - Nguyên bản


  Trả lời : 0 || Xem: 124
  43,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  khanhvan (1 )
  Số người xác thực(1)
  43,000,000
  khanhvan(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:khanhvan
  4/1/16
 29. Xe SH150i Nhập Ý Đời 2011 Màu Đen


  Trả lời : 0 || Xem: 107
  1,650,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  biulee525 (1 )
  Số người xác thực(2)
  1,650,000,000
  biulee525(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:biulee525
  4/1/16
 30. honda clic thái bản đặc biệt, chính chủ cần bán


  Trả lời : 0 || Xem: 232
  36,500,000
  Hà Nội
  Ngày Đăng : 4/1/16
  biulee525 (1 )
  Số người xác thực(2)
  36,500,000
  biulee525(1 )
  Số người xác thực(2)
  Trả lời mới:biulee525
  4/1/16
 31. Nova 98 zin bao sang tên


  Trả lời : 0 || Xem: 115
  63,000,000
  Hồ Chí Minh
  Ngày Đăng : 4/1/16
  khanhvan (1 )
  Số người xác thực(1)
  63,000,000
  khanhvan(1 )
  Số người xác thực(1)
  Trả lời mới:khanhvan
  4/1/16

Tùy chọn hiển thị chủ đề

Đang tải...