Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

  Các gian hàng đảm bảo  

Danh sách tinh tưởng cho đồ gỗ trường nụ Trust list for member đồ gỗ trường nụ

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 3
Tốt 2
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 uy tín < hàng giao đúng hẹn do go truong nu 2 (0 ) 3/12/17
2 đã giao lưu , đô gỗ chất lượng và uy tín đồ gỗ chiến hải minh (0 ) 30/11/17
3 rất tốt đồ gỗ chiến hải minh (0 ) 18/5/17