Điểm Xác Thực: Kỷ Vật

Chú ý: đây là danh sách lịch sử các lần đánh giá của bạn đối với thành viên khác

Lịch sử đánh giá Uy Tín cho các thành viên khác của bạn View All

STT Nội dung Thành viên Date
1 G Truyền Nguyễn (23 ) 26/4/16

Lịch sử xác thực địa chỉ cho các thành viên khác của bạn View All

STT Nội dung SĐT Địa Chỉ Thành viên Date
1 ok 01676188112 Café Thủy Tạ-04/12-Ấp 3-Xã Phú Ngọc- Huyện Định Quán-Tỉnh Đồng Nai Mạc Ngọc Tân (0 ) 13/2/17
2 ok xemtrongbaiviet xemtrongbaiviet Đá quý (0 ) 13/1/17
Đang tải...