Danh sách tinh tưởng cho Kỷ Vật Trust list for member Kỷ Vật

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 3
Tốt 3
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 Tặng bác ngôi sao may mắn! Thành Đô (10 ) 9/1/17
2 Giao luu chuẩn đồ Phạm Văn Hưng (1 ) 7/3/16
3 Tặng bác 1* audio-RD (3 ) 4/3/16
Đang tải...