Danh sách tinh tưởng cho Máy Ảnh Giá Rẻ Trust list for member Máy Ảnh Giá Rẻ

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 2
Tốt 1
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 tặng bác 1 sao ,đánh giá tốt lại nhé! Trúc Nguyễn AG (26 ) 15/9/16
2 tttttt Trúc Nguyễn AG (26 ) 12/9/16
Đang tải...