Danh sách tinh tưởng cho Máy Ảnh Giá Rẻ Trust list for member Máy Ảnh Giá Rẻ

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 4
Tốt 3
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 ok Tem Cổ Xưa (2 ) 28/4/17 lúc 11:07
2 uy tín lamlam (0 ) 11/4/17
3 tặng bác 1 sao ,đánh giá tốt lại nhé! Trúc Nguyễn AG (26 ) 15/9/16
4 tttttt Trúc Nguyễn AG (26 ) 12/9/16
Đang tải...