Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

  Các gian hàng đảm bảo  

Minh Lâm's Recent Activity

 1. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUB 81 (70 - 1982) Cực Đẹp, Zin Nguyên Bản Japan 100%

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUB 81 - 70 (Đời 1982) cực Đẹp .... máy mạnh, êm. Zin nguyên bản...

  IMG_6783.JPG IMG_6784.JPG IMG_6785.JPG IMG_6786.JPG IMG_6787.JPG IMG_6788.JPG IMG_6789.JPG IMG_6790.JPG IMG_6791.JPG IMG_6792.JPG IMG_6793.JPG IMG_6794.JPG IMG_6795.JPG IMG_6796.JPG IMG_6797.JPG IMG_6798.JPG IMG_6799.JPG IMG_6800.JPG IMG_6801.JPG IMG_6802.JPG IMG_6803.JPG IMG_6804.JPG IMG_6805.JPG IMG_6806.JPG IMG_6807.JPG IMG_6808.JPG IMG_6809.JPG IMG_6810.JPG IMG_6811.JPG IMG_6812.JPG IMG_6820.JPG IMG_6821.JPG IMG_6822.JPG IMG_6823.JPG IMG_6824.JPG IMG_6825.JPG IMG_6826.JPG IMG_6827.JPG IMG_6828.JPG IMG_6829.JPG IMG_6834.JPG IMG_6835.JPG IMG_6836.JPG IMG_6837.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  18/7/18 lúc 14:43
 2. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUSTUM 70 (Đời 1991) Xanh Cửu Long Cực Đẹp. Zin Nguyên Bản Japan 100%. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ...... mọi miền Đất nước CUSTUM 70 (Đời 1991) Xanh Cửu long cực Đẹp, máy mạnh, cực êm. Zin nguyên bản...

  IMG_6554.JPG IMG_6551.JPG IMG_6552.JPG IMG_6553.JPG IMG_6555.JPG IMG_6557.JPG IMG_6558.JPG IMG_6559.JPG IMG_6560.JPG IMG_6561.JPG IMG_6562.JPG IMG_6563.JPG IMG_6564.JPG IMG_6565.JPG IMG_6566.JPG IMG_6567.JPG IMG_6568.JPG IMG_6569.JPG IMG_6570.JPG IMG_6571.JPG IMG_6572.JPG IMG_6573.JPG IMG_6574.JPG IMG_6575.JPG IMG_6576.JPG IMG_6577.JPG IMG_6578.JPG IMG_6579.JPG IMG_6580.JPG IMG_6581.JPG IMG_6582.JPG IMG_6583.JPG IMG_6584.JPG IMG_6585.JPG IMG_6586.JPG gal_159669_5b4b34e8c8bbb.jpg IMG_6587.JPG IMG_6588.JPG IMG_6589.JPG IMG_6590.JPG IMG_6591.JPG IMG_6592.JPG IMG_6593.JPG IMG_6594.JPG IMG_6595.JPG IMG_6596.JPG IMG_6597.JPG IMG_6598.JPG IMG_6599.JPG IMG_6600.JPG IMG_6601.JPG IMG_6602.JPG IMG_6603.JPG IMG_6604.JPG IMG_6605.JPG IMG_6607.JPG IMG_6608.JPG IMG_6609.JPG IMG_6610.JPG IMG_6611.JPG IMG_6612.JPG IMG_6613.JPG IMG_6614.JPG IMG_6615.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  16/7/18 lúc 08:14
 3. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Phụ Tùng Xe - Đồ Chơi Xe Yên Da CUSTUM Đế Sắt (Đời 93). Hàng Tháo Xe Kho

  ($$$) Mời AE nào có nhu cầu vào tham khảo .... - Mình không nhận và trã lời Tin nhắn, không nhận Gạch trước và Không Giao dịch ......

  IMG_6616.JPG IMG_6617.JPG IMG_6618.JPG IMG_6619.JPG IMG_6620.JPG IMG_6621.JPG IMG_6622.JPG IMG_6623.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  15/7/18 lúc 18:40
 4. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy Rã Thịt CUSTUM 90 (Đời 1997) Xanh Cửu Long (Tím Than) Cực Đẹp

  ($$$) - Mời ACE ... có nhu cầu Ghé vào tham khảo và chọn món đồ ưng ý Phụ tùng xe CUSTUM 90 (Đời 1997) Xanh Cửu long (Tím than) cực...

  IMG_5637.JPG IMG_6068.JPG IMG_6069.JPG IMG_6070.JPG IMG_6071.JPG IMG_6072.JPG IMG_6073.JPG IMG_6074.JPG IMG_6075.JPG IMG_6076.JPG IMG_6077.JPG IMG_6078.JPG IMG_6080.JPG IMG_6081.JPG IMG_6082.JPG IMG_6118.JPG IMG_6119.JPG IMG_6120.JPG IMG_6121.JPG IMG_6122.JPG IMG_6123.JPG IMG_6124.JPG IMG_6125.JPG IMG_6126.JPG IMG_6127.JPG IMG_6128.JPG IMG_6129.JPG IMG_6113.JPG IMG_6114.JPG IMG_6115.JPG IMG_6116.JPG IMG_6117.JPG IMG_6130.JPG IMG_6131.JPG IMG_6132.JPG IMG_6133.JPG IMG_6139.JPG IMG_6140.JPG IMG_6141.JPG IMG_6142.JPG IMG_6143.JPG IMG_6144.JPG IMG_6145.JPG IMG_6146.JPG IMG_6155.JPG IMG_6156.JPG IMG_6157.JPG IMG_6162.JPG IMG_6163.JPG IMG_6164.JPG IMG_6165.JPG IMG_6166.JPG IMG_6167.JPG IMG_6168.JPG IMG_6169.JPG IMG_6170.JPG IMG_6171.JPG IMG_6172.JPG IMG_6173.JPG IMG_6067.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  10/7/18
 5. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy HONDA CUB 100 EX (Đời 1988) Cực Đẹp Zin Nguyên Bản JAPAN 100%. ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUB 100 EX (Đời 1988) như DREAM II cực Đẹp, máy mạnh cực êm, Zin...

  IMG_5646.JPG IMG_5647.JPG IMG_5648.JPG IMG_5649.JPG IMG_5650.JPG IMG_5651.JPG IMG_5652.JPG IMG_5653.JPG IMG_5654.JPG IMG_5655.JPG IMG_5656.JPG IMG_5657.JPG IMG_5658.JPG IMG_5659.JPG IMG_5660.JPG IMG_5661.JPG IMG_5662.JPG IMG_5663.JPG IMG_5664.JPG IMG_5665.JPG IMG_5666.JPG IMG_5667.JPG IMG_5668.JPG IMG_5669.JPG IMG_5670.JPG IMG_5672.JPG IMG_5678.JPG IMG_5685.JPG IMG_5686.JPG IMG_5687.JPG IMG_5688.JPG IMG_5689.JPG IMG_5690.JPG IMG_5691.JPG IMG_5692.JPG IMG_5693.JPG IMG_5694.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  6/7/18
 6. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy Xóa Bài Cũ

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ...... mọi miền Đất nước CUSTUM 70 (Đời 1991) Xanh Cửu long cực Đẹp, máy mạnh, cực êm. Zin nguyên bản...

  IMG_6551.JPG IMG_6552.JPG IMG_6553.JPG IMG_6554.JPG IMG_6555.JPG IMG_6557.JPG IMG_6558.JPG IMG_6559.JPG IMG_6560.JPG IMG_6561.JPG IMG_6562.JPG IMG_6563.JPG IMG_6564.JPG IMG_6565.JPG IMG_6566.JPG IMG_6567.JPG IMG_6568.JPG IMG_6569.JPG IMG_6570.JPG IMG_6571.JPG IMG_6572.JPG IMG_6573.JPG IMG_6574.JPG IMG_6575.JPG IMG_6576.JPG IMG_6577.JPG IMG_6578.JPG IMG_6579.JPG IMG_6580.JPG IMG_6581.JPG IMG_6582.JPG IMG_6583.JPG IMG_6584.JPG IMG_6585.JPG IMG_6586.JPG IMG_5395.JPG IMG_6587.JPG IMG_6588.JPG IMG_6589.JPG IMG_6590.JPG IMG_6591.JPG IMG_6592.JPG IMG_6593.JPG IMG_6594.JPG IMG_6595.JPG IMG_6596.JPG IMG_6597.JPG IMG_6598.JPG IMG_6599.JPG IMG_6600.JPG IMG_6601.JPG IMG_6602.JPG IMG_6603.JPG IMG_6604.JPG IMG_6605.JPG IMG_6607.JPG IMG_6608.JPG IMG_6609.JPG IMG_6610.JPG IMG_6611.JPG IMG_6612.JPG IMG_6613.JPG IMG_6614.JPG IMG_6615.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  5/7/18
 7. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CHALY 50 (1995) Cực Đẹp ..... Zin JAPAN 100%. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ...... mọi miền Đất nước CHALY 50 (Đời 1995) cực Đẹp, máy mạnh, cực êm. Zin nguyên bản Japan 100%...

  IMG_6228.JPG IMG_6229.JPG IMG_6230.JPG IMG_6231.JPG IMG_6232.JPG IMG_6233.JPG IMG_6234.JPG IMG_6235.JPG IMG_6236.JPG IMG_6237.JPG IMG_6238.JPG IMG_6239.JPG IMG_6240.JPG IMG_6241.JPG IMG_6242.JPG IMG_6243.JPG IMG_6244.JPG IMG_6245.JPG IMG_6246.JPG IMG_6247.JPG IMG_6248.JPG IMG_6249.JPG IMG_6250.JPG IMG_6251.JPG IMG_6252.JPG IMG_6253.JPG IMG_6254.JPG IMG_6255.JPG IMG_6256.JPG IMG_6257.JPG IMG_6258.JPG IMG_6259.JPG IMG_6260.JPG IMG_6261.JPG IMG_6262.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  5/7/18
 8. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CHALY 50 (1980) Cực Đẹp ..... Zin Nguyên Bản JAPAN 100%. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ...... mọi miền Đất nước CHALY 50 (Đời 1980) cực Đẹp, máy mạnh, êm. Zin nguyên bản Japan 100% Xe...

  IMG_4861.JPG IMG_4862.JPG IMG_4863.JPG IMG_4864.JPG IMG_4865.JPG IMG_4866.JPG IMG_4867.JPG IMG_4868.JPG IMG_4869.JPG IMG_4870.JPG IMG_4871.JPG IMG_4872.JPG IMG_4873.JPG IMG_4874.JPG IMG_4875.JPG IMG_4876.JPG IMG_4877.JPG IMG_4878.JPG IMG_4879.JPG IMG_4880.JPG IMG_4881.JPG IMG_4882.JPG IMG_4884.JPG IMG_4885.JPG IMG_4886.JPG IMG_4887.JPG IMG_4888.JPG IMG_4889.JPG IMG_4890.JPG IMG_4894.JPG IMG_4895.JPG IMG_4896.JPG IMG_4899.JPG IMG_4900.JPG IMG_4901.JPG IMG_4903.JPG IMG_4904.JPG IMG_4905.JPG IMG_4906.JPG IMG_4907.JPG IMG_4908.JPG IMG_4909.JPG IMG_4910.JPG IMG_4911.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  28/6/18
 9. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CHALY 50 (1979) Cực Đẹp, Zin Nguyên Bản JAPAN 100%. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ...... mọi miền Đất nước CHALY 50 (Đời 1979) cực Đẹp, máy mạnh, êm. Zin nguyên bản Japan 100% Xe...

  IMG_4815.JPG IMG_4816.JPG IMG_4817.JPG IMG_4818.JPG IMG_4819.JPG IMG_4820.JPG IMG_4821.JPG IMG_4822.JPG IMG_4823.JPG IMG_4824.JPG IMG_4825.JPG IMG_4826.JPG IMG_4827.JPG IMG_4828.JPG IMG_4829.JPG IMG_4830.JPG IMG_4831.JPG IMG_4832.JPG IMG_4833.JPG IMG_4834.JPG IMG_4835.JPG IMG_4836.JPG IMG_4837.JPG IMG_4838.JPG IMG_4839.JPG IMG_4840.JPG IMG_4841.JPG IMG_4842.JPG IMG_4843.JPG IMG_4844.JPG IMG_4845.JPG IMG_4846.JPG IMG_4847.JPG IMG_4848.JPG IMG_4849.JPG IMG_4850.JPG IMG_4851.JPG IMG_4852.JPG IMG_4853.JPG IMG_4854.JPG IMG_4855.JPG IMG_4856.JPG IMG_4857.JPG IMG_4858.JPG IMG_4859.JPG IMG_4860.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  28/6/18
 10. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Phụ Tùng Xe - Đồ Chơi Xe Nhận Đặt Hàng .... Phụ Tùng Xe CITI (DAELIM KOREA) Hàng Tháo Xe Kho

  ($$$) Mời AE nào có nhu cầu vào tham khảo .... Phụ tùng Xe CITI DAELIM hàng tháo xe Kho ... Bao Zin KOREA - Giá Tất cả các loại...

  IMG_5089.JPG IMG_5090.JPG IMG_5091.JPG IMG_5092.JPG IMG_5093.JPG IMG_5094.JPG IMG_5095.JPG IMG_5096.JPG IMG_5097.JPG IMG_5098.JPG IMG_5099.JPG IMG_5100.JPG IMG_5101.JPG IMG_5102.JPG IMG_5103.JPG IMG_3034.JPG IMG_3035.JPG IMG_3036.JPG IMG_3037.JPG IMG_3038.JPG IMG_3039.JPG IMG_3040.JPG IMG_3041.JPG IMG_3042.JPG IMG_3043.JPG IMG_3044.JPG gal_159669_5b33993ed03c1.jpg gal_159669_5b339932440ca.jpg gal_159669_5b339949967aa.jpg gal_159669_5b33995333934.jpg

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  27/6/18
 11. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy SUPER CUB 100 (96 -98) Cực Đẹp, Zin Nguyên Bản Japan 100%

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước SUPER CUB 100 đầu 50 (Đời 96 - 98) cực Đẹp... máy mạnh, cực êm, Zin...

  IMG_4654.JPG IMG_4655.JPG IMG_4656.JPG IMG_4657.JPG IMG_4658.JPG IMG_4659.JPG IMG_4660.JPG IMG_4661.JPG IMG_4662.JPG IMG_4663.JPG IMG_4664.JPG IMG_4665.JPG IMG_4666.JPG IMG_4667.JPG IMG_4668.JPG IMG_4669.JPG IMG_4670.JPG IMG_4671.JPG IMG_4672.JPG IMG_4673.JPG IMG_4674.JPG IMG_4675.JPG IMG_4676.JPG IMG_4677.JPG IMG_4678.JPG IMG_4679.JPG IMG_4680.JPG IMG_4681.JPG IMG_4682.JPG IMG_4683.JPG IMG_4684.JPG IMG_4685.JPG IMG_4686.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  27/6/18
 12. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy SPACY 125 (1997) Đầu 10 Cực Đẹp. Zin Nguyên Bản Japan 100%. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước SPACY125 Đầu 10 (Đời 1997) màu Trắng cực Đẹp ... máy mạnh, êm. Zin...

  IMG_4572.JPG IMG_4573.JPG IMG_4574.JPG IMG_4575.JPG IMG_4576.JPG IMG_4577.JPG IMG_4578.JPG IMG_4579.JPG IMG_4580.JPG IMG_4581.JPG IMG_4582.JPG IMG_4583.JPG IMG_4584.JPG IMG_4585.JPG IMG_4586.JPG IMG_4587.JPG IMG_4588.JPG IMG_4589.JPG IMG_4590.JPG IMG_4591.JPG IMG_4592.JPG IMG_4593.JPG IMG_4594.JPG IMG_4595.JPG IMG_4596.JPG IMG_4597.JPG IMG_4598.JPG IMG_4599.JPG IMG_4600.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  26/6/18
 13. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUSTUM 90 (Đời 2006) Màu Xanh Cửu Long Cực Đẹp. Zin Nguyên Bản Japan 100%

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUSTUM 90 đầu 27 (Đời 2006) Xanh Cửu Long cực Đẹp ... máy mạnh, cực...

  IMG_4418.JPG IMG_4419.JPG IMG_4420.JPG IMG_4421.JPG IMG_4422.JPG IMG_4423.JPG IMG_4424.JPG IMG_4425.JPG IMG_4426.JPG IMG_4427.JPG IMG_4428.JPG IMG_4429.JPG IMG_4430.JPG IMG_4431.JPG IMG_4432.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  23/6/18
 14. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy HONDA BENLY 110 (2015) Cực Đẹp. Zin Nguyên Bản Japan 100%. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ...... mọi miền Đất nước HONDA BENLY 110 (Đời 2015) Thắng chân, cực Đẹp... máy mạnh, cực êm,...

  IMG_4321.JPG IMG_4322.JPG IMG_4324.JPG IMG_4325.JPG IMG_4326.JPG IMG_4327.JPG IMG_4328.JPG IMG_4329.JPG IMG_4330.JPG IMG_4331.JPG IMG_4332.JPG IMG_4333.JPG IMG_4334.JPG IMG_4335.JPG IMG_4336.JPG IMG_4345.JPG IMG_4346.JPG IMG_4347.JPG IMG_4348.JPG IMG_4349.JPG IMG_4350.JPG IMG_4351.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  21/6/18
 15. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy WAVE - R125 (2007) Cực Đẹp, Zin Nguyên Bản 100%. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ......... mọi miền Đất nước HONDA WAVE - R125 (Đời 2007) cực Đẹp, Zin nguyên bản 100% (Khoảng 1...

  gal_107949_53d0958b2adec.jpg IMG_4270.JPG IMG_4271.JPG IMG_4272.JPG IMG_4273.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  20/6/18