Minh Lâm's Recent Activity

 1. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy BENLY 50s (Đời 2004) Zin Nguyên Bản Japan 100% .... Cực Đẹp

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước BENLY 50s đầu 26 (Đời 2004) cực Đẹp máy cực êm, Zin nguyên bản 100%...

  IMG_4433.JPG IMG_4434.JPG IMG_4435.JPG IMG_4436.JPG IMG_4437.JPG IMG_4438.JPG IMG_4439.JPG IMG_4440.JPG IMG_4441.JPG IMG_4442.JPG IMG_4443.JPG IMG_4444.JPG IMG_4445.JPG IMG_4446.JPG IMG_4447.JPG IMG_4448.JPG IMG_4449.JPG IMG_4450.JPG IMG_4451.JPG IMG_4452.JPG IMG_4453.JPG IMG_4454.JPG IMG_4455.JPG IMG_4456.JPG IMG_4457.JPG IMG_4458.JPG IMG_4459.JPG IMG_4460.JPG IMG_4461.JPG IMG_4462.JPG IMG_4463.JPG IMG_4464.JPG IMG_4465.JPG IMG_4466.JPG IMG_4467.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  14/9/17 lúc 11:19
 2. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CHALY (1998) Cực Đẹp..... Zin Nguyên Bản JAPAN 100%

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CHALY (Đời 1998) cực đẹp máy mạnh, êm..... Zin nguyên bản 100% từ A .......

  IMG_4371.JPG IMG_4372.JPG IMG_4373.JPG IMG_4374.JPG IMG_4375.JPG IMG_4376.JPG IMG_4377.JPG IMG_4378.JPG IMG_4379.JPG IMG_4380.JPG IMG_4381.JPG IMG_4382.JPG IMG_4383.JPG IMG_4384.JPG IMG_4385.JPG IMG_4386.JPG IMG_4387.JPG IMG_4388.JPG IMG_4389.JPG IMG_4390.JPG IMG_4391.JPG IMG_4392.JPG IMG_4393.JPG IMG_4394.JPG IMG_4395.JPG IMG_4396.JPG IMG_4397.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  13/9/17
 3. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUSTUM 90 (Đời 1988) Xanh Đẹp, Zin Nguyên Bản Japan

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUSTUM 90 (Đời 1988) Xanh.Mã B-116 M Đẹp... máy mạnh, êm. Zin nguyên...

  IMG_4287.JPG IMG_4288.JPG IMG_4289.JPG IMG_4291.JPG IMG_4292.JPG IMG_4293.JPG IMG_4294.JPG IMG_4295.JPG IMG_4296.JPG IMG_4297.JPG IMG_4298.JPG IMG_4299.JPG IMG_4300.JPG IMG_4301.JPG IMG_4302.JPG IMG_4303.JPG IMG_4304.JPG IMG_4305.JPG IMG_4306.JPG IMG_4307.JPG IMG_4308.JPG IMG_4309.JPG IMG_4310.JPG IMG_4311.JPG IMG_4312.JPG IMG_4313.JPG IMG_4314.JPG IMG_4315.JPG IMG_4316.JPG IMG_4317.JPG IMG_4318.JPG IMG_4319.JPG IMG_4320.JPG IMG_4321.JPG IMG_4322.JPG IMG_4323.JPG IMG_4324.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  12/9/17
 4. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUB 90 (Đời 89) Xanh Đẹp, Zin Nguyên Bản Japan 100% Từ A ... Z

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUB 90 (1989) màu Xanh Tiger Đẹp... máy mạnh, êm. Zin nguyên bản...

  IMG_4257.JPG IMG_4258.JPG IMG_4259.JPG IMG_4260.JPG IMG_4261.JPG IMG_4262.JPG IMG_4263.JPG IMG_4264.JPG IMG_4265.JPG IMG_4266.JPG IMG_4267.JPG IMG_4270.JPG IMG_4271.JPG IMG_4272.JPG IMG_4273.JPG IMG_4274.JPG IMG_4275.JPG IMG_4276.JPG IMG_4277.JPG IMG_4278.JPG IMG_4279.JPG IMG_4280.JPG IMG_4281.JPG IMG_4282.JPG IMG_4283.JPG IMG_4284.JPG IMG_4285.JPG IMG_4286.JPG IMG_4255.JPG IMG_4256.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  12/9/17
 5. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUB 70 (1990) Xanh Cực Đẹp, Zin Nguyên Bản Japan 100% Từ A ... Z

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUB 70 (1990) Xanh cực Đẹp... máy mạnh, cực êm. Zin nguyên bản Japan...

  IMG_4081.JPG IMG_4082.JPG IMG_4083.JPG IMG_4084.JPG IMG_4085.JPG IMG_4086.JPG IMG_4087.JPG IMG_4088.JPG IMG_4089.JPG IMG_4090.JPG IMG_4091.JPG IMG_4092.JPG IMG_4093.JPG IMG_4094.JPG IMG_4095.JPG IMG_4096.JPG IMG_4097.JPG IMG_4098.JPG IMG_4099.JPG IMG_4100.JPG IMG_4101.JPG IMG_4102.JPG IMG_4103.JPG IMG_4104.JPG IMG_4105.JPG IMG_4106.JPG IMG_4107.JPG IMG_4108.JPG IMG_4109.JPG IMG_4110.JPG IMG_4111.JPG IMG_4112.JPG IMG_4113.JPG IMG_4114.JPG IMG_4115.JPG IMG_4116.JPG IMG_4117.JPG IMG_4118.JPG IMG_4119.JPG IMG_4120.JPG IMG_4121.JPG IMG_4122.JPG IMG_4123.JPG IMG_4124.JPG IMG_4125.JPG IMG_4126.JPG IMG_4127.JPG IMG_4128.JPG IMG_4129.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  12/9/17
 6. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CD 50 BENLY Đầu 26 (Đời 2003) Zin Nguyên Bản Japan 100% .... Cực Đẹp

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ...... mọi miền Đất nước CD - BENLY 50 Đầu 26 (Đời 2003) cực Đẹp máy cực êm, Zin nguyên bản 100%...

  IMG_3965.JPG IMG_3966.JPG IMG_3967.JPG IMG_3968.JPG IMG_3969.JPG IMG_3970.JPG IMG_3971.JPG IMG_3972.JPG IMG_3973.JPG IMG_3974.JPG IMG_3975.JPG IMG_3976.JPG IMG_3977.JPG IMG_3978.JPG IMG_3979.JPG IMG_3980.JPG IMG_3981.JPG IMG_3982.JPG IMG_3983.JPG IMG_3984.JPG IMG_3985.JPG IMG_3986.JPG IMG_3987.JPG IMG_3988.JPG IMG_3989.JPG IMG_3990.JPG IMG_3991.JPG IMG_3992.JPG IMG_3993.JPG IMG_3994.JPG IMG_3995.JPG IMG_3996.JPG IMG_3997.JPG IMG_3998.JPG IMG_3999.JPG IMG_4001.JPG IMG_4002.JPG IMG_4003.JPG IMG_4005.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  11/9/17
 7. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUSTUM 50 (Đời 2006) Xanh Cửu Long Cực Đẹp, Zin Nguyên Bản 100% Từ A... Z (JAPAN)

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUSTUM 50 (Đời 2006) Xanh Cửu Long cực Đẹp... máy mạnh, cực êm. Zin nguyên...

  IMG_3924.JPG IMG_3925.JPG IMG_3926.JPG IMG_3927.JPG IMG_3928.JPG IMG_3929.JPG IMG_3930.JPG IMG_3931.JPG IMG_3932.JPG IMG_3933.JPG IMG_3934.JPG IMG_3935.JPG IMG_3936.JPG IMG_3937.JPG IMG_3938.JPG IMG_3939.JPG IMG_3940.JPG IMG_3941.JPG IMG_3942.JPG IMG_3943.JPG IMG_3944.JPG IMG_3945.JPG IMG_3946.JPG IMG_3947.JPG IMG_3948.JPG IMG_3949.JPG IMG_3950.JPG IMG_3951.JPG IMG_3952.JPG IMG_3953.JPG IMG_3954.JPG IMG_3955.JPG IMG_3956.JPG IMG_3957.JPG IMG_3958.JPG IMG_3959.JPG IMG_3960.JPG IMG_3961.JPG IMG_3962.JPG IMG_3963.JPG IMG_3964.JPG IMG_4004.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  11/9/17
 8. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUSTUM 90 (Đời 2006) Xanh Cửu Long Cực Đẹp. Zin Nguyên Bản 100% (JAPAN)

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUSTUM 90 đầu 27 (Đời 2006) Xanh Cửu Long cực Đẹp... máy mạnh, cực êm....

  IMG_3768.JPG IMG_3769.JPG IMG_3770.JPG IMG_3771.JPG IMG_3772.JPG IMG_3773.JPG IMG_3774.JPG IMG_3775.JPG IMG_3776.JPG IMG_3777.JPG IMG_3778.JPG IMG_3779.JPG IMG_3780.JPG IMG_3781.JPG IMG_3782.JPG IMG_3783.JPG IMG_3784.JPG IMG_3786.JPG IMG_3787.JPG IMG_3788.JPG IMG_3789.JPG IMG_3790.JPG IMG_3791.JPG IMG_3792.JPG IMG_3793.JPG IMG_3794.JPG IMG_3795.JPG IMG_3796.JPG IMG_3797.JPG IMG_3798.JPG IMG_3804.JPG IMG_3805.JPG IMG_3806.JPG IMG_3807.JPG IMG_3808.JPG IMG_3812.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  8/9/17
 9. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy HONDA CUB 100 EX (1988) Zin Nguyên Bản 100% JAPAN Cực Đẹp. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUB 100 EX (DREAM II... đời 1988) cực Đẹp, máy mạnh cực êm, Zin nguyên...

  IMG_3548.JPG IMG_3549.JPG IMG_3550.JPG IMG_3551.JPG IMG_3552.JPG IMG_3553.JPG IMG_3554.JPG IMG_3555.JPG IMG_3556.JPG IMG_3557.JPG IMG_3558.JPG IMG_3559.JPG IMG_3560.JPG IMG_3561.JPG IMG_3562.JPG IMG_3563.JPG IMG_3564.JPG IMG_3565.JPG IMG_3566.JPG IMG_3567.JPG IMG_3568.JPG IMG_3569.JPG IMG_3570.JPG IMG_3571.JPG IMG_3572.JPG IMG_3573.JPG IMG_3574.JPG IMG_3575.JPG IMG_3576.JPG IMG_3577.JPG IMG_3578.JPG IMG_3579.JPG IMG_3580.JPG IMG_3581.JPG IMG_3582.JPG IMG_3583.JPG IMG_3584.JPG IMG_3585.JPG IMG_3586.JPG IMG_3587.JPG IMG_3629.JPG IMG_3630.JPG IMG_3631.JPG IMG_3632.JPG IMG_3634.JPG IMG_3635.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  3/9/17
 10. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy HONDA PISCU (65) Cực Đẹp. Zin Nguyên Bản 100% JAPAN. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước HONDA PISCU (1965) cực Đẹp... máy mạnh bao êm. Zin nguyên bản Japan...

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  1/9/17
 11. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CUB 50 (Đời 2005) Cực Đẹp, Zin Nguyên Bản Japan 100% Từ A ...Z

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CUB 50 (Đời 2005) cực Đẹp... máy mạnh, cực êm. Zin nguyên bản Japan...

  IMG_3245.JPG IMG_3246.JPG IMG_3247.JPG IMG_3248.JPG IMG_3249.JPG IMG_3250.JPG IMG_3251.JPG IMG_3252.JPG IMG_3253.JPG IMG_3254.JPG IMG_3255.JPG IMG_3256.JPG IMG_3257.JPG IMG_3258.JPG IMG_3259.JPG IMG_3260.JPG IMG_3261.JPG IMG_3262.JPG IMG_3263.JPG IMG_3264.JPG IMG_3265.JPG IMG_3266.JPG IMG_3267.JPG IMG_3268.JPG IMG_3269.JPG IMG_3270.JPG IMG_3271.JPG IMG_3272.JPG

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  1/9/17
 12. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy AIR BLADE Thailand (2007) Cực Đẹp. Xe Nhập Từ Nhật Về

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước Honda Air Blade Thailand (2007) cực Đẹp, máy mạnh cực êm, Zin nguyên bản...

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  1/9/17
 13. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy BENLY 50s (Đời 2007) Zin Nguyên Bản Japan 100% .... Cực Đẹp

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước BENLY 50s (Đời 2007 đầu 28) đời cuối cực Đẹp máy cực êm, Zin nguyên...

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  30/8/17
 14. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy CHALY (1998) Cực Đẹp..... Zin JAPAN 100%. XE ĐÃ BÁN

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ........... mọi miền Đất nước CHALY (Đời 1998) cực đẹp máy mạnh, êm..... Zin nguyên bản 100% từ A...

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  30/8/17
 15. Minh Lâm đã đăng chủ đề mới.

  Xe Máy HONDA BENLY 110 (2015) Cực Đẹp. Nhập Từ Nhật Về

  ($$$) - Ship ra tới tận nhà ...... mọi miền Đất nước HONDA BENLY 110 (2015) cực Đẹp... máy mạnh, cực êm, Zin nguyên bản 100%...

  Diễn đàn: Làng Xe Xưa và Nay

  30/8/17
Đang tải...