Danh sách tinh tưởng cho Minh Lâm Trust list for member Minh Lâm

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 4
Tốt 4
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 Uy tín Trinh Nguyen (20 ) 11/9/17
2 tot Trúc Nguyễn AG (27 ) 7/9/16
3 good Mr Dũng (4 ) 18/4/16
4 Tặng bác 1* mai mắn Luật Ngô (19 ) 22/3/16
Đang tải...