Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

  Các gian hàng đảm bảo  

Điểm Xác Thực: Mr Dũng

Chú ý: Nếu bạn xác thực nhiều lần cho một người, chỉ có lần xác thực cuối cùng là được tính, tuy nhiên các lần xác thực trước vẫn được lưu lại để tra cứu. Chỉ có thành viên đã xác thực mới có thể xác thực người khác. Một thành viên được xác thực địa chỉ thì điểm xác thực được tăng 1 nếu người xác thực có điểm xác thực lớn hơn 0. Điểm xác thực >= 1 sẽ được đăng bài trong các BOX và trong Đấu Giá Nếu thay đổi SĐT và địa chỉ sẽ mất toàn bộ điểm xác thực.
Tổng số Xác Thực thành công:
6
Xác thực địa chỉ
STT Nội dung SĐT Địa Chỉ Thành viên Date
1 XÁC THỰC ĐĂNG BÀI 0913008899 CS 1: 17A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội - CS 2: 306 Nhật Tảo P8 Q10 HCM THẾ GIỚI ĐỒ CỔ (7 ) 13/7/18
2 Xác thực thành viên 0913008899 CS 1: 17A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội - CS 2: 306 Nhật Tảo P8 Q10 HCM Luật Ngô (20 ) 11/1/17
3 Xác thực 0913008899 CS 1: 17A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội - CS 2: 306 Nhật Tảo P8 Q10 HCM sothichsuutam (16 ) 30/12/16
4 Xác thực lại tài khoản đã thay đổi 0913008899 CS 1: 17A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội - CS 2: 306 Nhật Tảo P8 Q10 HCM Luật Ngô (20 ) 16/5/16
5 Chúc mừng bác lên cấp Thương Gia 0913008899 CS 1: 17A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội - CS 2: 306 Nhật Tảo P8 Q10 HCM THẾ GIỚI ĐỒ CỔ (7 ) 18/4/16
6 Chào mừng bác tham gia diễn đàn Thế Giới Đồ Cổ 0913008899 CS 1: 17A Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội - CS 2: 306 Nhật Tảo P8 Q10 HCM Luật Ngô (20 ) 4/3/16