Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

  Các gian hàng đảm bảo  

Nguyễn hoài Trung's Recent Activity

 1. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 936E-brush chrome 1993 -LIBERTY

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 936E-brush chrome 1993 LIBERTY -tình trạng : tổng thể còn rất đẹp -mộc đáy :F-IX...

  7847482D-B077-4E93-B58B-DF57358FF5C0.jpeg CBA481D1-11AF-4E31-932A-B9315689B227.jpeg A1C82D13-CEA9-4A42-BCB9-6F4DF2A10796.jpeg B6CF9663-06E1-44FA-8C07-5CAEB2801847.jpeg CBE4EBA2-FD85-495C-9BD1-4E0F03B85AC6.jpeg 0C0E46F6-E1C5-4D5E-AB49-FDF152522A98.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  24/9/18 lúc 13:54
 2. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 918E-gold plate ( Mạ vàng)1991

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 918E-gold plate ( mạ vàng ) 1991 -tình trạng : còn rất mới , ko cấn móp -mộc đáy...

  4A91E945-5DC2-4A59-9D1A-53991B3D5E9F.jpeg 6A0274B2-2215-4E9D-846F-FEBC671E5AFF.jpeg 60BF487E-9781-4E93-AA53-CC4D3E68C557.jpeg 78A483B4-11D7-464F-9D0D-553ED5067B10.jpeg E124182B-1AA7-4546-BFC2-2036F8B7439C.jpeg 2CED6C81-E05D-436D-B348-1DFBFB75B396.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  23/9/18 lúc 14:06
 3. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 600E-zippo để bàn số 3 -PLAIN

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 600E-zippo để bàn số 3 PLAIN -tình trạng : mới chưa lên lửa -ruột 1 mặt...

  761AEA9C-470B-4C3D-AAF9-056D12FFFA1C.jpeg 8326647A-6757-4A73-AE31-53D0B671E12C.jpeg 2901DF5C-04AF-4BFE-8420-BB2D704B7DE4.jpeg 8C681D2B-788B-45DE-BCAD-7F76CE03DA4E.jpeg A41E3FE7-2566-49D1-9C6D-6475C8F9772A.jpeg CAD5AC6D-3E2C-40C5-84D5-44CBEB55B235.jpeg 5762B583-C6B5-4C60-AA22-4F9D8A8B1756.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  22/9/18 lúc 14:15
 4. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 334F-Dupont line 2 form cao chính hãng Pháp Mạ vàng dày , men pháo hoa -tì

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 334F-Dupont line 2 form cao chính hãng Pháp Mạ vàng dày...

  CC8F9877-C31F-45E9-96BE-887429880387.jpeg A515441B-7E2D-48FC-A988-96E6FA567E12.jpeg E5EB901E-D392-4FE8-9C82-67AAA289F650.jpeg B399EC18-E40C-4EFC-9E22-A321A9537A8C.jpeg 26886926-A7AC-4F0D-9FD2-CCB25441D809.jpeg 423D70A3-2D94-4981-B403-6EA5792660E1.jpeg FC708A29-6D8E-44C5-BCA3-EE631A1110D4.jpeg 02C93BBC-B4E3-46B3-867B-20F1F4803D64.jpeg 83C47E05-83E7-4D02-8B6C-A36507AC5814.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  21/9/18 lúc 14:20
 5. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Zippo Mỹ brush chrome 2018 New full box -chủ đề : VN WAR , được các nghệ nhân Việt khắc lại theo các

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Zippo Mỹ brush chrome 2018 New full box -chủ đề : VN WAR , được các nghệ nhân Việt khắc lại theo các...

  1AE03211-A1D3-48E9-928E-7541666E8A0A.jpeg E936AFB5-340D-4B22-AAAE-3B50CA37BF61.jpeg BE9A25D7-BE1E-4B57-9B1F-97D813CF4C82.jpeg 1A83D76F-41D3-435D-82D6-02492C620BE7.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  20/9/18 lúc 14:23
 6. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 922H-bản coty 1992 Bản kỷ niệm 60 th ( dòng nội địa đáy lõm)

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 922H-bản coty 1992 Bản kỷ niệm 60 th ( dòng nội địa đáy lõm)...

  ADD3CF3D-B6D9-4591-83C3-4AC3786061D8.jpeg C0B19B18-04EC-4E6F-9444-944F2ABACAB6.jpeg 8CCAEE15-61D5-4711-A028-06ADED9C2255.jpeg 853F190C-44CB-4FBD-888B-80F85A7D19C5.jpeg F42013F8-AAEF-470F-9A60-0179185BBCE2.jpeg 70763005-44E1-4AC3-A8CC-14D154A800AB.jpeg 72DB18F3-D378-4A6B-9B5F-9862B545A284.jpeg A4356113-2200-4D44-B342-421614972FF4.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  19/9/18 lúc 14:00
 7. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 902F-set zippo Mỹ xuất Nhật 1990

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 902F-set zippo Mỹ xuất Nhật 1990 Set 3 món :_vĩ đá -bao...

  54CBFDE9-44A7-4E70-B015-9821C3ED5E70.jpeg EEBA709D-114C-4060-9CE2-644E124C0C74.jpeg BC0DA35A-45A2-4EF2-911C-A15288732589.jpeg A9E968A5-5A6D-40E7-8A9E-7FD9D20375DC.jpeg B54849E7-62FB-4B39-AAE4-62BCE92ECF79.jpeg B013120B-A176-49D9-B73C-6D0E95F84263.jpeg 062859C0-AC7E-40DD-A288-594E1762F311.jpeg E038D5D0-B038-409D-9CCF-08E9747EA377.jpeg 0903EE89-328E-461D-BAE4-6286D509A1A4.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  18/9/18
 8. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 849E-gold plate 1984

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 849E-gold plate 1984 Tình trạng : chưa lên lửa , cạnh bên hông bị bạc màu - mộc...

  91BD0916-9D1F-4E52-B737-E1718DE70BD8.jpeg 45599647-9B44-478C-B431-92C67CE12853.jpeg F8F224C2-707C-48B6-800E-B2379E373A2E.jpeg 778004E0-94D7-462B-8050-D21C92202490.jpeg 1A537BB8-77A2-4302-9D54-1079FCDDED81.jpeg 9763FC2F-30F7-4324-9F72-E989F567C5FB.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  17/9/18
 9. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 941M-solid brass 1994- PLAIN

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 941M-solid brass 1994 PLAIN -tình trạng : còn rất mới, còn lỗ kéo 2k ở đỉnh và nắp...

  AB00637A-4143-4FD1-9C69-0F07EF9E43BD.jpeg 878B89D7-DB45-42D0-B7E6-C0632E637AFC.jpeg 1A027CA8-3364-46DB-939C-9677692BF2DC.jpeg 9143321D-FFD6-46EF-8D47-942A05B1C31E.jpeg 4DDB4768-E85B-4BB9-876E-4EE208F18D82.jpeg ACE58ECA-7973-4150-95B6-E58BD0921D13.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  16/9/18
 10. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 529E-ba hàng chữ full thép 1952 -LOON EQUIPMENT

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 529E-ba hàng chữ full thép 1952 LOON EQUIPMENT SPECIALISTS -tình trạng : cấn đầu...

  1FE9DBB1-07B0-454B-B6E1-752B7D9113F3.jpeg C6D02125-312C-4A75-AFF0-FD0307128282.jpeg E35F12A3-FC00-4703-AB9B-59F6CDAE4EFA.jpeg D39D9BCE-E597-48FD-938B-38E1B2308854.jpeg C16ACAD2-AF54-486F-9575-39DD65189BFF.jpeg 83458332-08FF-4675-AD36-C307F844DE9B.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  15/9/18
 11. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 707D-hp chrome chữ xéo 1970- PLAIN

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 707D-hp chrome chữ xéo 1970 PLAIN -tình trạng : tổng thể đẹp , ko cấn móp -mộc...

  5BB35748-4B65-4433-A97B-4F2F5EFD3B13.jpeg 2CC48517-3BF2-4637-BB94-7D73D8E2E58F.jpeg 6D097A8F-4F34-4787-8258-63AF5B75651A.jpeg 627B8350-A408-4A1D-8D99-A9634C1D0902.jpeg F855C091-8B0D-4AD8-A077-6F276A627F61.jpeg 4B9EF24D-B8D4-4910-B06B-709260AC8F7E.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  14/9/18
 12. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 941H-silver plate 1994 -MOTO HARLEY DAVIDSON CYCLES

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 941H-silver plate 1994 MOTO HARLEY DAVIDSON CYCLES Tình trạng :còn rất mới , ko...

  D3BCE8C9-2D48-447E-A1BB-B5009D5AB35B.jpeg B0920279-022A-484A-AF3A-ACA684A49295.jpeg 11E18ABE-DE5B-4248-A673-767CEB960436.jpeg 1F977B80-52DB-4252-A9E6-7845F2B93C16.jpeg F25935D7-FAE3-4AF5-B81F-5B0F04AF305A.jpeg C4214915-395F-4EF2-95C0-7156D67B87E8.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  13/9/18
 13. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 962G_brass tẩu 1996

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 962G_brass tẩu 1996 Tình trạng : tổng thể đẹp ,dăm cám li ti -mộc đáy...

  D2A1049C-E363-473D-A3F6-7A83BDE129B9.jpeg B7082AC4-F00E-407B-BFA3-1F051F4EE240.jpeg A19C87A8-D584-4F2B-BDEA-E68668264E1B.jpeg D5DCDC03-67CF-4B17-91F7-0A57C5B1F8A9.jpeg 70805DF3-C4F4-4996-9A7F-FC9BD383344D.jpeg 01CE4050-68A4-4DFC-B681-55D45544FAFA.jpeg 4CA9151C-3141-4F0A-83EE-75A9BF118325.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  12/9/18
 14. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 652E-chữ xéo 1965 Tàu ngầm USS PATRICK HẺNY SSBN -599

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 652E-chữ xéo 1965 Tàu ngầm USS PATRICK HẺNY SSBN -599...

  CB466DC0-EB32-495C-AC17-AFC9497DC3FB.jpeg 0E6CE821-65C4-409C-A952-9D58A3432BF6.jpeg 920EEE73-3FA4-44BC-ACD5-3F63DA50B8E8.jpeg 54AA6065-EA2B-4CEC-BA86-0350EDAE75E7.jpeg 18A7CFB3-9222-42B6-94A2-046E99F519B8.jpeg 0EEE627E-CFFD-4090-A91E-9C58299AE22D.jpeg 59901E27-2BB4-4216-A9CC-2336D58643A1.jpeg 99747EA3-B36E-402A-8DBD-4FF8B6453A90.jpeg D82B98A8-3CE1-4D1D-A9DA-E08A84117D5E.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  11/9/18
 15. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 629F-chữ xéo 1962

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 629F-chữ xéo 1962 -tình trạng :Dăm đầu tăm vài điểm Mộc ngược :4 chấm,...

  42361B78-B5A3-4483-9EE1-D71AD8B8F174.jpeg A101D76B-EC9B-4A53-AC93-5FC7EFFE3FB0.jpeg EC072DC3-22D5-42FD-B598-B260EC1F513B.jpeg 20F29955-372D-4F44-B093-CA6CEBE27688.jpeg F8FF548A-FE56-44CB-A701-7579434B4111.jpeg C8043D44-A50B-4E18-B574-D1965BAA14DF.jpeg 89505823-B62C-4524-9F39-90E187B5BEB0.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  10/9/18