Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn PhíĐồ gỗ Đức ThiệnQuạt Trần Kim Thuận Phong

Nguyễn hoài Trung's Recent Activity

 1. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.944E-Hp chrome 1994 UNITED STATE OF AMERICA

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Z.944E-Hp chrome 1994 UNITED STATE OF AMERICA -new fullbox , tiếng hay...

  D2CB8AED-9BF4-41BA-8575-695812FDF21E.jpeg A7B72FED-88A9-47DE-A119-8B19D69EF098.jpeg 01AFF824-E145-42A1-9481-8B0C547F3668.jpeg 1100E490-EB71-4D8D-AF13-0E85EC8EFFF8.jpeg FCE7DA2C-83CB-4A00-A94D-EE385B1805D2.jpeg 3DB3FD72-A79F-4C4A-857D-F72BFCE3B0E5.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  19/1/18 lúc 15:39
 2. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.638A-Chữ xéo 1963 KEITH -KOTE

  Z.638A-Chữ xéo 1963 KEITH -KOTE -tình trạng :Dăm li ti góc đáy -mộc ngược : 3 chấm ,pat :2517191 -ruột đungs đời , chốt bánh xe rỗng ,...

  FAC25BF7-0830-4DC7-A109-CA3328895704.jpeg A80D451E-2D54-41B9-8BD5-3E272747CC72.jpeg 5D556BA3-AF7B-42B4-85D5-66FD2FD5312B.jpeg 2626464C-F8D7-4C34-AAE6-F5283DA504F8.jpeg 9588DD70-5F09-42F8-9CF3-E697957766F6.jpeg D1484526-B565-4F0F-BA25-EFA7163AA9B5.jpeg 0C063611-4064-492C-A4A4-D2791C26A061.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  19/1/18 lúc 15:15
 3. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.950E-soliD brass 1995 USS MAHLON D.TISDALE FFG-27

  Z.950E-soliD brass 1995 USS MAHLON D.TISDALE FFG-27 Tình trạng :còn lớp keo 2k , dăm chấm nắp -mộc đáy :H-XI -ruột :A-? ( mờ năm) -giá...

  F309F928-7447-4F96-A9A7-A3D21A5819A5.jpeg 4B6DCF6C-1ADB-4C50-92B1-15F805E25A0C.jpeg 7DB93927-2822-4CC7-B7BA-D5E14452CB97.jpeg 6F20DE76-8007-4EAD-949F-DB26409F3D07.jpeg AEE56F8A-D60A-42CA-B87A-FDE7B7E893FB.jpeg C0FDEC76-D374-438D-A0CB-5E068A6BCEDB.jpeg 6CEAC630-EADD-4D09-8B12-5FE682AC97C5.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  18/1/18 lúc 10:44
 4. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.824D-solid brass chu niên 32-82 CỎNGATULATONS ON 50 GREAT YEARS

  Z.824D-solid brass chu niên 32-82 CỎNGATULATONS ON 50 GREAT YEARS -tình trạng : còn đẹp ko cấn móp , emblem rin chủ cũ dán thêm cho đẹp...

  18E15729-2000-42EB-955E-1A194C6BF219.jpeg 2B8884ED-80A3-4F49-9C12-1C43119BD4C0.jpeg 1A57B3F1-8851-4840-B917-B73D019A42B7.jpeg 6E517B6C-C3FB-40FE-A4F5-7A88FF231D5B.jpeg 7630118E-BE05-42B8-BFAD-98FA1050A722.jpeg 50E5F8F9-3A73-47CE-AEC2-4FBA5EFBE053.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  18/1/18 lúc 10:39
 5. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.939E_solid brass 1994 MARLBORO COUNTRY STORE

  Z.939E_solid brass 1994 MARLBORO COUNTRY STORE -new fullbox , hộp nguyên bản -mộc ngược :D-X -ruột :C-X -giá...

  B1EE9C34-B5E2-4194-AE30-2A82C4C6BF6D.jpeg B1E5A8E9-FF61-4922-BAF8-115828EA0C4D.jpeg 631CAE51-5F22-4755-AAF6-1F68C979FF6A.jpeg 71391FC0-7547-44A0-BFC7-D9FFC146466E.jpeg A9D77726-DC5C-4CFD-B7E3-133F9DC9DE8D.jpeg BF1B8B9B-E6B7-4D60-B54B-CFCB75F38A42.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  17/1/18 lúc 15:30
 6. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.969E_hp brass 1996 -CAMEL POWERED

  Z.969E_hp brass 1996 CAMEL POWERED -tình trạng : mới chưa châm xăng ,xước mặt trước do bảo quản , độ mới 99% -mộc đáy :F-XII -ruột...

  B339E33D-AED7-4BF1-BA9A-7D2A897F62F8.jpeg E35FC117-34FB-457B-B483-0A28482ED83B.jpeg 37FCFCCE-B3FE-4A70-A791-665E9FD71F14.jpeg F5D5F464-9F42-40A6-AEE0-6F6CD34FEE1E.jpeg 467E55AD-CCFF-4168-B2A3-9FCB373BF825.jpeg A7E30BFC-FBE4-46DB-B7DA-DA220C2E6ADB.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  17/1/18 lúc 15:25
 7. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.931E-solid brass 1994 -Chủ đề :Marlboro

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Z.931E-solid brass 1994 Chủ đề :Marlboro -tình trạng : còn rất mới , ko cấn móp...

  0B14FC47-9BED-4D59-B62B-B875C81B1CAF.jpeg 130AE63A-4810-4F76-A648-66E78E06CC78.jpeg C85CE33F-E84B-41A6-88D5-AC4C6BE5A7FF.jpeg 5569E202-452F-4B97-9C42-527E9F40437D.jpeg E26962C3-565D-47AF-B4E4-89A3B2B67891.jpeg BD122247-2A33-4B06-8577-5FF68A7626EF.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  16/1/18 lúc 15:46
 8. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.931D-solid brass 1993 -Chủ đề :MARLBORO

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Z.931D-solid brass 1993 Chủ đề :MARLBORO -Tình trạng :còn rất đẹp , ko cấn móp...

  97EB2E19-BCDE-420E-9AFB-92DB5DCE3770.jpeg AA8FA830-3555-48BA-B259-4B01F00006AE.jpeg 7B2A4097-A3D9-4B5A-8F1F-C72C8B18D707.jpeg 05985BF7-C83E-42FB-A200-256733FF988B.jpeg 21AF59DE-F952-4A5B-B9C8-7F2D3AF957EE.jpeg 446EF758-C03B-4705-B2DA-A86CB0D04E03.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  16/1/18 lúc 15:39
 9. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.317D-solid brass 2006 USS ALEIGH BURKE DDG -51( tàu khu trục đẳng cấp chỉ huy) -

  Z.317D-solid brass 2006 USS ALEIGH BURKE DDG -51( tàu khu trục đẳng cấp chỉ huy) -tình trạng : còn rất đẹp , ko cấn móp , tiếng hay -mọc...

  FBC18237-F5D6-436A-BF1D-4BCEAE6B29F0.jpeg 901B1951-2AF0-4ACE-B409-A6D0692BB9C3.jpeg 2AAC847B-5FEB-47D9-B65F-F0859A254ED7.jpeg A67FCB74-5634-46A0-8F75-6BBB6DAC804E.jpeg 726FBB17-F8B8-4288-9F92-EFBEF60E1E55.jpeg B5F306FB-1E8C-40D8-84FA-DA8D4520A0F8.jpeg 23034C57-5E6D-413A-9BE5-B5ECAA0F69BB.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  15/1/18 lúc 15:33
 10. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.544D-ba hàng chữ vỏ đồng mạ chrome 53-54

  Z.544D-ba hàng chữ vỏ đồng mạ chrome 53-54 -tình trạng: dăm 2 chấm phía bản lề -mộc đáy :full stamp -ruột đúng đời , lưỡi gà gù , bấc...

  EE9E69F7-514F-4343-9593-A90358C62B39.jpeg 357EC5F2-1803-480B-A4EF-95CFC607DDC2.jpeg 4BFD4B4F-A702-4CE7-9AF9-EA3AF54DE8FE.jpeg 0FBF21AC-AFF4-4DA8-9D0E-50D4F367368C.jpeg FE5CA1D1-8FC4-48EA-98DF-7F5B62B70364.jpeg 0809A295-86BF-4D93-A8D6-CDB034050F4C.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  15/1/18 lúc 15:29
 11. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.682D-chữ xéo 1968 -Plain

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Z.682D-chữ xéo 1968 Plain -tình trạng:dăm cám li ti nắp ko đáng kể -mộc ngược...

  FF9E2BEA-D5FA-4E5B-98DD-EB4BEE88C32C.jpeg 6B83B78E-7007-4642-A431-C2795CF501DE.jpeg 4A5FF6DB-E608-4F4F-9C14-B1136B30D360.jpeg 879DD5A9-38A1-4A56-B357-1502DA3D3C5F.jpeg 0516B693-CD5B-4D52-89D1-232E7F87D64E.jpeg C9D6940F-9F01-408C-A4C3-2A5D7D80AA72.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  14/1/18 lúc 12:45
 12. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.627D- chữ xéo 1962 -TOP OF THE WORLD

  Z.627D- chữ xéo 1962 TOP OF THE WORLD -tình trạng :Dăm li ti vài chấm -mộc đáy : 4chấm , pat :2517191 -ruột đúng đời , chốt bánh xe rỗng...

  EEC13773-1A2C-4779-8289-4A384488302E.jpeg 1FD669F9-65A2-4547-850A-597333F71165.jpeg 177AD9DD-94BE-4ECB-B036-B3443993A8A8.jpeg EC8F2526-6683-4145-98C0-96BBB4168117.jpeg E5F503AC-D081-4345-8DB6-0F1E92E389E8.jpeg 30B8C012-EFD2-4887-90B5-13D2FB7E8A84.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  13/1/18
 13. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.581D-chữ xéo 1958

  Z.581D-chữ xéo 1958 -tình trạng :Dăm li ti vài chấm ko đáng kể -mộc đáy : 8 chấm , pat :2517191 -ruột 6 hàng chữ đúng đời , lưỡi gà lá...

  206899DD-4D70-42AD-8D72-3CE8006EF9DF.jpeg CE511C35-21B0-4B64-BFDA-4FD9025BAE46.jpeg F200878C-13FC-4FC1-A684-96B2BCC03C2F.jpeg A44026B4-9453-4408-BAEC-7F25BD7FB073.jpeg 7E9CEBA8-7800-421F-BD84-FFB6D77530C5.jpeg 2DA647B4-7897-4BBE-A901-B273E70D50C6.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  13/1/18
 14. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.792D- chữ xéo 1979 Y.S.LINE

  Z.792D- chữ xéo 1979 Y.S.LINE -tình trạng : xước nhẹ , dăm li ti ko đáng kể -mộc đáy :/-// -ruột :2 mặt chữ đúng đời -giá:900k

  38C6C92C-0339-42FF-A979-BE1C2EB04295.jpeg 179EEA56-878C-48C7-B5FC-E791EF8101C0.jpeg F48F6024-A4B1-4CF6-8533-E271DEB7D539.jpeg DD7E2087-BCDD-4359-ACFE-CCAE80094FE3.jpeg CCDB5CA7-A72F-4D7B-9439-4BD1497C66A7.jpeg 6536CD78-25CD-4CEA-82F9-86A1B33ED02D.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  12/1/18
 15. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo Z.712D-chữ xéo 1971 Tàu khu trục USS PAUL DE -1080

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Z.712D-chữ xéo 1971 Tàu khu trục USS PAUL DE -1080 -tình trạng :cấn tăm...

  326FD3E8-9B27-472E-9380-7F4DC6A64057.jpeg C1836B89-CB19-4AFE-9BA5-6CAE903C8C39.jpeg 66C9007B-6B1A-432D-A489-BCCAFF1EAD72.jpeg D306E99F-0278-45E0-B871-B105A7592357.jpeg 56FD5F28-BC42-4EFA-9604-91B08EACC679.jpeg FB52FA2D-72C5-458A-87E4-7BE30A9817FD.jpeg 4FAA345B-AFBD-4A6E-B664-19B474874D8D.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  11/1/18
Xưa Và Nay