Danh sách tinh tưởng cho phạm thu trang Trust list for member phạm thu trang

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 2
Tốt 1
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 qqqqq Trúc Nguyễn AG (27 ) 20/12/16
2 tot Trúc Nguyễn AG (27 ) 7/9/16
Đang tải...