Danh sách tinh tưởng cho Phạm Văn Chung Trust list for member Phạm Văn Chung

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 2
Tốt 2
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 Chuẩn hàng đã trao đổi giao lưu, Mr.Nghĩa (2 ) 4/6/17
2 biết rõ người này rất uy tín Hữu ánh (9 ) 30/5/17
Đang tải...