Phương Nước Hoa's Recent Activity

 1. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Nước hoa mini (P3): 0966250158. Shop Phương 427 ( Lầu 1&2) Nguyễn Trãi P7. Q5 0938.318.168- 0966.250.158 Links chi tiết sản phẩm:...

  Nuo-hoa-mini (1).jpg Nuo-hoa-mini (2).jpg Nuo-hoa-mini (3).jpg Nuo-hoa-mini (4).jpg Nuo-hoa-mini (5).jpg Nuo-hoa-mini (6).jpg Nuo-hoa-mini (7).jpg Nuo-hoa-mini (8).jpg Nuo-hoa-mini (9).jpg Nuo-hoa-mini (10).jpg Nuo-hoa-mini (11).jpg Nuo-hoa-mini (12).jpg Nuo-hoa-mini (13).jpg Nuo-hoa-mini (14).jpg Nuo-hoa-mini (15).jpg Nuo-hoa-mini (16).jpg Nuo-hoa-mini (17).jpg Nuo-hoa-mini (18).jpg Nuo-hoa-mini (19).jpg Nuo-hoa-mini (20).jpg Nuo-hoa-mini (21).jpg Nuo-hoa-mini (22).jpg Nuo-hoa-mini (23).jpg Nuo-hoa-mini (24).jpg Nuo-hoa-mini (25).jpg Nuo-hoa-mini (26).jpg Nuo-hoa-mini (27).jpg Nuo-hoa-mini (28).jpg Nuo-hoa-mini (29).jpg Nuo-hoa-mini (30).jpg Nuo-hoa-mini (31).jpg Nuo-hoa-mini (32).jpg Nuo-hoa-mini (33).jpg Nuo-hoa-mini (34).jpg Nuo-hoa-mini (35).jpg Nuo-hoa-mini (36).jpg Nuo-hoa-mini (37).jpg Nuo-hoa-mini (38).jpg Nuo-hoa-mini (39).jpg Nuo-hoa-mini (40).jpg 22/6/17 lúc 15:58
 2. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Nước hoa mini (P3): 0966250158. Shop Phương 427 ( Lầu 1&2) Nguyễn Trãi P7. Q5 0938.318.168- 0966.250.158 Links chi tiết sản phẩm:...

  Nuo-hoa-mini (1).jpg Nuo-hoa-mini (2).jpg Nuo-hoa-mini (3).jpg Nuo-hoa-mini (4).jpg Nuo-hoa-mini (5).jpg Nuo-hoa-mini (6).jpg Nuo-hoa-mini (7).jpg Nuo-hoa-mini (8).jpg Nuo-hoa-mini (9).jpg Nuo-hoa-mini (10).jpg Nuo-hoa-mini (11).jpg Nuo-hoa-mini (12).jpg Nuo-hoa-mini (13).jpg Nuo-hoa-mini (14).jpg Nuo-hoa-mini (15).jpg Nuo-hoa-mini (16).jpg Nuo-hoa-mini (17).jpg Nuo-hoa-mini (18).jpg Nuo-hoa-mini (19).jpg Nuo-hoa-mini (20).jpg Nuo-hoa-mini (21).jpg Nuo-hoa-mini (22).jpg Nuo-hoa-mini (23).jpg Nuo-hoa-mini (24).jpg Nuo-hoa-mini (25).jpg Nuo-hoa-mini (26).jpg Nuo-hoa-mini (27).jpg Nuo-hoa-mini (28).jpg Nuo-hoa-mini (29).jpg Nuo-hoa-mini (30).jpg Nuo-hoa-mini (31).jpg Nuo-hoa-mini (32).jpg Nuo-hoa-mini (33).jpg Nuo-hoa-mini (34).jpg Nuo-hoa-mini (35).jpg Nuo-hoa-mini (36).jpg Nuo-hoa-mini (37).jpg Nuo-hoa-mini (38).jpg Nuo-hoa-mini (39).jpg Nuo-hoa-mini (40).jpg 22/6/17 lúc 15:57
 3. Phương Nước Hoa đã đăng chủ đề mới.

  Nước Hoa Nước hoa mini (P3): 0966250158.

  Nước hoa mini (P3): 0966250158. Shop Phương 427 ( Lầu 1&2) Nguyễn Trãi P7. Q5 0938.318.168- 0966.250.158 Links chi tiết sản phẩm:...

  Nuo-hoa-mini (1).jpg Nuo-hoa-mini (2).jpg Nuo-hoa-mini (3).jpg Nuo-hoa-mini (4).jpg Nuo-hoa-mini (5).jpg Nuo-hoa-mini (6).jpg Nuo-hoa-mini (7).jpg Nuo-hoa-mini (8).jpg Nuo-hoa-mini (9).jpg Nuo-hoa-mini (10).jpg Nuo-hoa-mini (11).jpg Nuo-hoa-mini (12).jpg Nuo-hoa-mini (13).jpg Nuo-hoa-mini (14).jpg Nuo-hoa-mini (15).jpg Nuo-hoa-mini (16).jpg Nuo-hoa-mini (17).jpg Nuo-hoa-mini (18).jpg Nuo-hoa-mini (19).jpg Nuo-hoa-mini (20).jpg Nuo-hoa-mini (21).jpg Nuo-hoa-mini (22).jpg Nuo-hoa-mini (23).jpg Nuo-hoa-mini (24).jpg Nuo-hoa-mini (25).jpg Nuo-hoa-mini (26).jpg Nuo-hoa-mini (27).jpg Nuo-hoa-mini (28).jpg Nuo-hoa-mini (29).jpg Nuo-hoa-mini (30).jpg Nuo-hoa-mini (31).jpg Nuo-hoa-mini (32).jpg Nuo-hoa-mini (33).jpg Nuo-hoa-mini (34).jpg Nuo-hoa-mini (35).jpg Nuo-hoa-mini (36).jpg Nuo-hoa-mini (37).jpg Nuo-hoa-mini (38).jpg Nuo-hoa-mini (39).jpg Nuo-hoa-mini (40).jpg

  Diễn đàn: Làng Thời Trang, Mỹ Phẩm

  22/6/17 lúc 15:56
 4. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Có hàng rồi nè Chloe Love Story edp 75ml 15002600 Love Story mới ra tháng 9 năm 2014 mang hình dáng của cây cầu Tình Yêu Pont des Arts...

  Chloe-Love-Story (1).jpg Chloe-Love-Story (2).jpg Chloe-Love-Story (3).jpg Chloe-Love-Story (4).jpg 22/6/17 lúc 15:53
 5. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Có hàng rồi nè Chloe Love Story edp 75ml 15002600 Love Story mới ra tháng 9 năm 2014 mang hình dáng của cây cầu Tình Yêu Pont des Arts...

  Chloe-Love-Story (1).jpg Chloe-Love-Story (2).jpg Chloe-Love-Story (3).jpg Chloe-Love-Story (4).jpg 22/6/17 lúc 15:53
 6. Phương Nước Hoa đã đăng chủ đề mới.

  Nước Hoa Chloe Love Story edp 75ml 15002600

  Có hàng rồi nè Chloe Love Story edp 75ml 15002600 Love Story mới ra tháng 9 năm 2014 mang hình dáng của cây cầu Tình Yêu Pont des Arts...

  Chloe-Love-Story (1).jpg Chloe-Love-Story (2).jpg Chloe-Love-Story (3).jpg Chloe-Love-Story (4).jpg

  Diễn đàn: Làng Thời Trang, Mỹ Phẩm

  22/6/17 lúc 15:52
 7. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Cặp đôi nam thanh nữ tú lại xuất hiện Không biết nói sao chứ cảm giác bị nước hoa dòng này mê hoặc điên đảo!!! Mùi lạ lắm, style lắm ko...

  nuoc-hoa-gia-re (1).jpg nuoc-hoa-gia-re (2).jpg nuoc-hoa-gia-re (3).jpg nuoc-hoa-gia-re (4).jpg 22/6/17 lúc 15:50
 8. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Cặp đôi nam thanh nữ tú lại xuất hiện Không biết nói sao chứ cảm giác bị nước hoa dòng này mê hoặc điên đảo!!! Mùi lạ lắm, style lắm ko...

  nuoc-hoa-gia-re (1).jpg nuoc-hoa-gia-re (2).jpg nuoc-hoa-gia-re (3).jpg nuoc-hoa-gia-re (4).jpg 22/6/17 lúc 15:47
 9. Phương Nước Hoa đã đăng chủ đề mới.

  Nước Hoa Cặp đôi nam thanh nữ tú lại xuất hiện

  Cặp đôi nam thanh nữ tú lại xuất hiện Không biết nói sao chứ cảm giác bị nước hoa dòng này mê hoặc điên đảo!!! Mùi lạ lắm, style lắm ko...

  nuoc-hoa-gia-re (1).jpg nuoc-hoa-gia-re (2).jpg nuoc-hoa-gia-re (3).jpg nuoc-hoa-gia-re (4).jpg

  Diễn đàn: Làng Thời Trang, Mỹ Phẩm

  22/6/17 lúc 15:46
 10. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Long lanh lung linh đến lạ lùng Đẹp đơ người luôn Hermes Eau De Merveilles Bleue edt 100ml Made in France 23504200 Shop Phương 427 (...

  Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (1).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (2).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (3).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (4).jpg 21/6/17 lúc 18:37
 11. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Long lanh lung linh đến lạ lùng Đẹp đơ người luôn Hermes Eau De Merveilles Bleue edt 100ml Made in France 23504200 Shop Phương 427 (...

  Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (1).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (2).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (3).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (4).jpg 21/6/17 lúc 18:37
 12. Phương Nước Hoa đã đăng chủ đề mới.

  Nước Hoa Hermes Eau De Merveilles Bleue edt 100ml

  Long lanh lung linh đến lạ lùng Đẹp đơ người luôn Hermes Eau De Merveilles Bleue edt 100ml Made in France 23504200 Shop Phương 427 (...

  Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (1).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (2).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (3).jpg Hermes-Eau-De-Merveilles-Bleue (4).jpg

  Diễn đàn: Làng Thời Trang, Mỹ Phẩm

  21/6/17 lúc 18:36
 13. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Nước hoa Tester Authentic- 0966.250.158 ( zalo, viber). Tester về giá tốt ạ Shop Phương 427 ( Lầu 1&2) Nguyễn Trãi P7. Q5 0938.318.168-...

  Tester-Authentic (1).jpg Tester-Authentic (2).jpg Tester-Authentic (3).jpg 21/6/17 lúc 18:35
 14. Phương Nước Hoa attached a file to the thread Chuyên Nước Hoa Sỉ Và Lẻ, Trùm Nước Hoa Chính Hãng. Phương, Bà Trùm Nước Hoa.

  Nước hoa Tester Authentic- 0966.250.158 ( zalo, viber). Tester về giá tốt ạ Shop Phương 427 ( Lầu 1&2) Nguyễn Trãi P7. Q5 0938.318.168-...

  Tester-Authentic (1).jpg Tester-Authentic (2).jpg Tester-Authentic (3).jpg 21/6/17 lúc 18:34
 15. Phương Nước Hoa đã đăng chủ đề mới.

  Nước Hoa Nước hoa Tester Authentic- 0966.250.158 ( zalo, viber).

  Nước hoa Tester Authentic- 0966.250.158 ( zalo, viber). Tester về giá tốt ạ Shop Phương 427 ( Lầu 1&2) Nguyễn Trãi P7. Q5 0938.318.168-...

  Tester-Authentic (1).jpg Tester-Authentic (2).jpg Tester-Authentic (3).jpg

  Diễn đàn: Làng Thời Trang, Mỹ Phẩm

  21/6/17 lúc 18:34
Đang tải...