Danh sách tinh tưởng cho Phương Nước Hoa Trust list for member Phương Nước Hoa

Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng đánh giá: 4
Tốt 4
Bình Thường 0
Không Tốt 0
STT Nội dung Thành viên Date
1 ok ok Mr Dũng (3 ) 10/1/17
2 tặng bác 1 sao ,đánh giá tốt lại nhé! Trúc Nguyễn AG (27 ) 15/9/16
3 Tặng bác 1* mai mắn Truyền Nguyễn (80 ) 21/4/16
4 Tặng bạn 1* mai mắn Luật Ngô (19 ) 2/6/15
Đang tải...