thanhtrung's Recent Activity

 1. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Kim loại khác Súng Xưa

  Các bác tham khảo nhé Súng xưa còn sử dụng được nhé Lh 0931.093.111

  IMG_0209.JPG IMG_0210.JPG IMG_0211.JPG IMG_0212.JPG IMG_0213.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  4/1/17
 2. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Bạc - Vàng Điếu Xương Bọc Bạc

  Điếu Xương Bọc Bạc Ngang 13cm, cao 17cm

  IMG_0200.JPG IMG_0201.JPG IMG_0202.JPG IMG_0203.JPG IMG_0204.JPG IMG_0205.JPG IMG_0206.JPG IMG_0207.JPG IMG_0208.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  4/1/17
 3. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Pháp Lam , Xông Trầm Đầu Lân

  Pháp Lam , Xông Trầm Đầu Lân Cao 17cm, ngang 17cm, nặng 0,8kg

  IMG_0180.JPG IMG_0181.JPG IMG_0182.JPG IMG_0183.JPG IMG_0184.JPG IMG_0185.JPG IMG_0186.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  4/1/17
 4. thanhtrung đã có avatar mới.

  4/1/17
 5. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Pháp Lam , Xông Trầm Nén Vàng

  Pháp Lam , Xông Trầm Nén Vàng Cao 17cm, ngang 16cm, nặng 1,1kg

  IMG_0194.JPG IMG_0195.JPG IMG_0196.JPG IMG_0197.JPG IMG_0198.JPG IMG_0199.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  4/1/17
 6. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Lư Địa Cầu Thất Lân

  Lư Địa Cầu Thất Lân Cao 41cm, ngang 30cm, nặng 7,5kg

  IMG_0164.JPG IMG_0165.JPG IMG_0166.JPG IMG_0167.JPG IMG_0168.JPG IMG_0169.JPG IMG_0170.JPG IMG_0171.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  4/1/17
 7. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Tượng đồng Phật

  Tượng Phật k rõ tên Cao 20cm , ngang 14cm, nặng 2kg

  IMG_0148.JPG IMG_0149.JPG IMG_0150.JPG IMG_0151.JPG IMG_0152.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  31/12/16
 8. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Lư Mắt Tre Xưa , Đồng Đỏ

  Lư Mắt Tre Xưa , Đồng Đỏ Cao 40cm, ngang 25cm, nặng 11kg

  IMG_0139.JPG IMG_0140.JPG IMG_0141.JPG IMG_0142.JPG IMG_0143.JPG IMG_0144.JPG IMG_0145.JPG IMG_0146.JPG IMG_0147.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  31/12/16
 9. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Xông Trầm Tay Rồng Lân Đuôi Chẻ

  Xông Trầm Tay Rồng Lân Đuôi Chẻ Cao 25cm, ngang 25cm, nặng 5kg

  IMG_0120.JPG IMG_0121.JPG IMG_0122.JPG IMG_0123.JPG IMG_0124.JPG IMG_0125.JPG IMG_0126.JPG IMG_0128.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  30/12/16
 10. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Đỉnh Xông Trầm 3 Dơi Sóc

  Đỉnh Xông Trầm 3 Dơi Sóc Cao 23cm, ngang 24cm, nặng 2,5kg

  IMG_0130.JPG IMG_0131.JPG IMG_0132.JPG IMG_0133.JPG IMG_0134.JPG IMG_0135.JPG IMG_0136.JPG IMG_0137.JPG IMG_0138.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  30/12/16
 11. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Lư Tàu cổ, hàng hiếm

  Lư Tàu Cổ Cao 39cm, ngang 22cm, nặng 4,3kg

  IMG_0058.JPG IMG_0059.JPG IMG_0060.JPG IMG_0061.JPG IMG_0062.JPG IMG_0063.JPG IMG_0064.JPG IMG_0065.JPG IMG_0066.JPG IMG_0067.JPG IMG_0068.JPG IMG_0069.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  29/12/16
 12. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Đỉnh - Lư - Bát Hương Đồng Lư xưa

  Lư xưa Cao 43cm, ngang 23cm, nặng 6kg Đồ xưa nha mấy bác mong gl cùng mấy bác

  IMG_0084.JPG IMG_0087.JPG IMG_0093.JPG IMG_0095.JPG IMG_0099.JPG IMG_0100.JPG IMG_0102.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  29/12/16
 13. thanhtrung đã đăng chủ đề mới.

  Chân Đèn - Chân Nến Trái cầu tam long ( xưa )

  Trái Cầu Tam Long Cao 48cm, ngang 27cm, nặng 4kg

  IMG_0070.JPG IMG_0071.JPG IMG_0073.JPG IMG_0074.JPG IMG_0075.JPG IMG_0076.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  28/12/16
Đang tải...