Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

  Các gian hàng đảm bảo  

Điểm Xác Thực: Trinh Nguyen

Chú ý: Nếu bạn xác thực nhiều lần cho một người, chỉ có lần xác thực cuối cùng là được tính, tuy nhiên các lần xác thực trước vẫn được lưu lại để tra cứu. Chỉ có thành viên đã xác thực mới có thể xác thực người khác. Một thành viên được xác thực địa chỉ thì điểm xác thực được tăng 1 nếu người xác thực có điểm xác thực lớn hơn 0. Điểm xác thực >= 1 sẽ được đăng bài trong các BOX và trong Đấu Giá Nếu thay đổi SĐT và địa chỉ sẽ mất toàn bộ điểm xác thực.
Tổng số Xác Thực thành công:
11
Xác thực địa chỉ
STT Nội dung SĐT Địa Chỉ Thành viên Date
1 Xác thực địa chỉ và sđt, giao lưu vui vẻ nhiệt tình 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Lê Văn Trung (1 ) 11/10/17
2 xác thực địa chỉ 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Nguyễn Thị Yến Nhi (8 ) 7/10/17
3 Xác thực tài khoản 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Nguyễn Thị Ngọc Nga (4 ) 4/10/17
4 xác thực 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Tượng gỗ (4 ) 28/4/17
5 địa chỉ chính xác, đã giao lưu! 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Radio (2 ) 31/10/16
6 địa chỉ, sđt chính xác 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Nguyễn Công (2 ) 29/10/16
7 Địa chỉ và sđt là chính xác 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Minh Trân (1 ) 23/10/16
8 chính xác 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng sothichsuutam (16 ) 23/5/15
9 chính xác 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng sothichsuutam (16 ) 23/5/15
10 xác thực lại 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Trangcct (12 ) 23/5/15
11 xác thực 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Chân_Trần (6 ) 21/5/15
12 đã xác thực 0947998885 41 Mai Lão Bạng- Đà Nẵng Trangcct (12 ) 21/5/15