Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

Quạt Trần Kim Thuận Phong

  Các gian hàng đảm bảo  

Tuấn NQ's Recent Activity

 1. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bát - Đĩa - Ly Kính mọi người xem vui!

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  28471631_164910757638177_5636272235561343437_n.jpg 27752149_164910830971503_1692551821172776674_n.jpg 28059323_164910810971505_5546379206386606596_n.jpg 28166281_164910880971498_6903033440957687264_n.jpg 28167166_164910737638179_3926299312244983967_n.jpg 28277041_164910900971496_2784962019446214665_n.jpg

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  3/5/18
 2. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bát - Đĩa - Ly Chung trà Chu Đậu

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1596.JPG IMG_1598.JPG IMG_1599.JPG IMG_1601.JPG IMG_1602.JPG IMG_1603.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  3/5/18
 3. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bình Vôi Bình vôi Lê

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  IMG_1533.JPG IMG_1534.JPG IMG_1535.JPG IMG_1536.JPG IMG_1537.JPG IMG_1538.JPG IMG_1539.JPG IMG_1540.JPG IMG_1541.JPG IMG_1542.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  3/5/18
 4. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bát - Đĩa - Ly Bát Hiệu đề Đại Minh Tuyên Đức Niên Chế, ĐK Miệng: 28cm

  1-ĐK miệng: 28cm 2-ĐK đáy: 11,5cm 3-Cao: 10,7cm Tình trạng: sửa lại 1 chút bằng hạt ngô và tóc như hình. Kính mọi người xem vui![ATTACH]...

  IMG_0641.JPG IMG_0640.JPG IMG_0642.JPG IMG_0644.JPG IMG_0646.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  3/5/18
 5. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bát - Đĩa - Ly Bát Minh Tuyên Đức ĐK Miệng: 28cm

  1- ĐK miệng: 28cm 2- ĐK đáy: 11,5cm 3- Cao: 10,7cm Tình trạng: sửa 1 chút và tóc như hình. Kính phố![ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...

  IMG_0641.JPG IMG_0640.JPG IMG_0642.JPG IMG_0643.JPG IMG_0644.JPG IMG_0646.JPG FullSizeRender.jpg

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  26/1/18
 6. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Cây Cảnh Cây sanh Nam Điền

  [ATTACH] Kính phố!

  ảnh (3).JPG

  Diễn đàn: Làng Cây Cảnh, Vật Nuôi

  8/12/17
 7. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bát - Đĩa - Ly Đĩa Sen Vịt ĐK lớn: 38cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Kính phố!

  _nh 1.JPG _nh 2.JPG _nh 3.JPG _nh 4.JPG _nh 5.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  1/12/17
 8. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Lư - Bát Hương Lư hương Sơn Thủy ĐK Miệng: 20cm, Cao: 8,5cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Đường kính miệng: 20cm Cao: 8,5cm Toàn lành Kính phố!

  _nh 1.JPG _nh 2.JPG _nh 3.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  1/12/17
 9. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Chày Cối - Ấm Đồng Ấm đồng cao 11cm ĐK: 16cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Kính phố!

  _nh 1.JPG _nh 2.JPG _nh 3.JPG _nh 4.JPG

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  1/12/17
 10. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bình - Lọ - Hủ Bình Bát Tràng cổ cao 38,5cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  _nh 1.JPG _nh 2.JPG _nh 3.JPG _nh 4.JPG _nh 5.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  1/12/17
 11. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bình - Lọ - Hủ Bình Bát Tràng dáng bí, đắp nổi, cao: 34cm, vòng bụng: 63,5cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 1- Cao: 34cm 2- Vòng bụng: 63,5cm 3- Miệng: 13,5cm Tình trạng: toàn lành Kính phố!

  ảnh 1 (4).JPG ảnh 2 (4).JPG ảnh 3 (4).JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  4/11/17
 12. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bát - Đĩa - Ly Bát Lý Men Nâu TK: 10-12 KT Miệng: 21,9cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 1- Miệng: 1,9cm 2- Cao: 10,7cm 3- Đáy: 10,3cm Tình trạng: sứt chút đáy và tóc nhẹ ở thân bát như...

  _nh 2.JPG _nh 1.JPG _nh 4.JPG _nh 3.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  4/11/17
 13. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Lu - Chậu - Chum Chum Hán TK:2 Cao: 33,7cm, Bụng: 81,5cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 1- Cao: 33,7cm 2- Bụng: 81,5cm 3- Miệng: 17,9cm 4- Đáy : 17,5cm Tình trạng: sửa...

  _nh 10.JPG _nh 2.JPG _nh 3.JPG _nh 4.JPG _nh 5.JPG _nh 7.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  4/11/17
 14. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Các Loại Khác ... Vò Tống TK: 9-12 Cao: 16,5cm, Vòng bụng: 56cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 1- Cao: 16,5cm 2- Miệng: 5,5cm 3- Bụng: 56cm 4- Đáy: 10,5cm Tình trạng: sứt tý...

  _nh 1.JPG _nh 2.JPG _nh 3.JPG _nh 4.JPG _nh 5.JPG _nh 7.JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  4/11/17
 15. Tuấn NQ đã đăng chủ đề mới.

  Bát - Đĩa - Ly Bát Nguyên vẽ Sen Vịt và Sen Cò ĐK Miệng: 21,3cm

  [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] 1- Đường kính miệng: 21,3cm 2- Cao: 9,3cm 3- Tình trạng: bị 2 đường tóc và làm lại chút miệng như hình ảnh....

  ảnh 1 (4).JPG ảnh 3 (4).JPG ảnh 2 (4).JPG

  Diễn đàn: Làng Gốm Sứ

  31/10/17