Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

  Các gian hàng đảm bảo  

Công nghệ - Số Hóa 22 error thường gặp khi compilation php trên Linux.

Xem trong 'Làng Tin Tức' đăng bởi THẾ GIỚI ĐỒ CỔ, 28/5/16, [ Mã Tin: 45015 ] [385 lượt xem - 0 bình luận]

 1. THẾ GIỚI ĐỒ CỔ

  THẾ GIỚI ĐỒ CỔ (7 )

  BÔ LÃO (3)

  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây !!!!!!

  SĐT :
  0922121289
  Địa Chỉ :
  BÌNH TÂN - HCM
  Gửi tin nhắn
  Các bạn cũng biết việc compilation php thì khó khăn hơn nhiều so với việc cài đặt php bằng yum và apt-get. Việc compilation php từ source là để tùy chọn các module giúp tối ưu php, tuy nhien khi compilation php sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các gói phụ thuộc, nếu thiêu các gói phụ thuộc sẽ dẫn đến lỗi. Sau đây mình sẽ liệt kê 22 lỗi thường gặp và cách khắc phục để giúp bạn trong việc compilation dễ dàng hơn.
  Lỗi 1 :

  Mã:
  
  checking for BZip2 support… yes
  checking for BZip2 in default path… not found
  configure: error: Please reinstall the BZip2 distribution

  Khắc phục :

  Mã:
  yum install bzip2-devel
  Lỗi 2 :

  Mã:
  checking for cURL support… yes
  checking if we should use cURL for url streams… no
  checking for cURL in default path… not found
  configure: error: Please reinstall the libcurl distribution -
  easy.h should be in /include/curl/
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install curl-devel
  Lỗi 3 :

  Mã:
  checking for fabsf… yes
  checking for floorf… yes
  configure: error: jpeglib.h not found.
  checking for fabsf… yes
  checking for floorf… yes
  checking for jpeg_read_header in -ljpeg… yes
  configure: error: png.h not found.
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install libpng-devel
  Lỗi 4 :

  Mã:
  checking for curl_multi_strerror in -lcurl… yes
  checking for QDBM support… no
  checking for GDBM support… no
  checking for NDBM support… no
  configure: error: DBA: Could not find necessary header file(s).
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install db4-devel
  Lỗi 5 :

  Mã:
  checking for png_write_image in -lpng… yes
  If configure fails try –with-xpm-dir=
  configure: error: freetype.h not found.
  Khắc phục :

  Mã:
  Thêmtùychọnsauvàolúccompilation php.
  –with-xpm-dir=/usr .
  Lỗi 6 :

  Mã:
  checking for png_write_image in -lpng… yes
  configure: error: libXpm.(a|so) not found.

  Khắc phục :

  Mã:
  yum install libXpm-devel

  Lỗi 7 :


  Mã:
  checking for bind_textdomain_codeset in -lc… yes
  checking for GNU MP support… yes
  configure: error: Unable to locate gmp.h
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install gmp-devel
  Lỗi 8 :

  Mã:
  checking for utf8_mime2text signature… new
  checking for U8T_DECOMPOSE…
  configure: error: utf8_mime2text() has new signature, but U8T_CANONICAL is missing. This should not happen. Check config.log for additional information.
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install libc-client-devel
  Lỗi 9 :

  Mã:
  checking for LDAP support… yes, shared
  checking for LDAP Cyrus SASL support… yes
  configure: error: Cannot find ldap.h
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install openldap-devel
  Lỗi 10 :

  Mã:
  checking for mysql_set_character_set in -lmysqlclient… yes
  checking for mysql_stmt_next_result in -lmysqlclient… no
  checking for Oracle Database OCI8 support… no
  checking for unixODBC support… configure: error: ODBC header file ‘/usr/include/sqlext.h’ not found!
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install unixODBC-devel
  Lỗi 11 :

  Mã:
  checking for PostgreSQL support for PDO… yes, shared
  checking for pg_config… not found
  configure: error: Cannot find libpq-fe.h. Please specify correct PostgreSQL installation path
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install postgresql-devel
  Lỗi 12 :

  Mã:
  checking for sqlite 3 support for PDO… yes, shared
  checking for PDO includes… (cached) /usr/local/src/php-5.3.7/ext
  checking for sqlite3 files in default path… not found
  configure: error: Please reinstall the sqlite3 distribution
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install sqlite-devel
  Lỗi 13 :

  Mã:
  checking for utsname.domainname… yes
  checking for PSPELL support… yes
  configure: error: Cannot find pspell
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install aspell-devel
  Lỗi 14 :

  Mã:
  checking whether to enable UCD SNMP hack… yes
  checking for default_store.h… no
  checking for kstat_read in -lkstat… no
  checking for snmp_parse_oid in -lsnmp… no
  checking for init_snmp in -lsnmp… no
  configure: error: SNMP sanity check failed. Please check config.log for more information.
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install net-snmp-devel
  Lỗi 15 :

  Mã:
  checking whether to enable XMLWriter support… yes, shared
  checking for xml2-config path… (cached) /usr/bin/xml2-config
  checking whether libxml build works… (cached) yes
  checking for XSL support… yes, shared
  configure: error: xslt-config not found. Please reinstall the libxslt >= 1.1.0 distribution
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install libxslt-devel
  Lỗi 16 :

  Mã:
  configure: error: xml2-config not found. Please check your libxml2 installation.
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install libxml2-devel
  Lỗi 17 :

  Mã:
  checking for PCRE headers location… configure: error: Could not find pcre.h in /usr

  Khắc phục :  Mã:
  yum install pcre-devel .

  Lỗi 18 :


  Mã:
  libtool: link: cannot find the library `/usr/lib/libidn.la’ or unhandled argument `/usr/lib/libidn.la’
  make: *** [sapi/cgi/php-cgi] Error 1
  Khắc phục :

  Mã:
  cd /usr/src/
  wget http://ftp.gnu.org/gnu/libidn/libidn-1.26.tar.gz
  tar -zvxf libidn-1.26.tar.gz
  cd libidn-1.26
  ./configure
  make
  make install
  ln -s /usr/local/lib/libidn.la /usr/lib/libidn.la
  Lỗi 19 :

  Mã:
  libtool: link: `/usr/lib/libxml2.la’ is not a valid libtool archive
  make: *** [ext/xsl/xsl.la] Error 1
  Khắc phục :

  Mã:
  cd /usr/src/
  wget ftp://xmlsoft.org/libxml2/libxml2-2.7.3.tar.gz
  tar -zvxf libxml2-2.7.3.tar.gz
  cd libxml2-2.7.3
  ./configure –prefix=/usr
  make
  make install
  Lỗi 20:

  Mã:
  configure: error: Your t1lib distribution is not installed correctly. Please reinstall it.
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install t1lib-devel.x86_64
  Lỗi 21 :

  Mã:
  configure: error: mcrypt.h not found. Please reinstall libmcrypt.
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install libmcrypt-devel.x86_64
  Lỗi 22 :

  Mã:
  configure: error: Cannot find libtidy
  Khắc phục :

  Mã:
  yum install libtidy libtidy-devel
   

  Khu vực quảng cáo


Google+