Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

  Các gian hàng đảm bảo  

Bài 4: Toán tử và biểu thức, hàm toán học trong Java

Xem trong 'Làng Tin Tức' đăng bởi Trangcct, 29/3/15, [ Mã Tin: 18151 ] [398 lượt xem - 0 bình luận]

 1. SĐT :
  0978xxxxxxxx
  Địa Chỉ :
  Thăng Long- Kinh Môn -Hải Dương
  Gửi tin nhắn
  1, Toán tử số học:  [​IMG]


  Ví dụ:

  PHP:

  public class SoHoc {

  public static void main(String[] args) {int a, b, du, nguyen;a = 10;b = 3;du = a % b;nguyen = a / b;System.out.println("Phần dư (a:b) là: " + du);System.out.println("Phần nguyên (a:b) là: " + nguyen);a++;System.out.println("Giá trị a đã tăng lên 1, giá trị mới là: " + a);b--;System.out.println("Giá trị của b đã giảm đi 1, giá trị mới là: " + b);System.out.println("Với 2 giá trị a, b mới trên, Tích (a x b) = " + a * b);
  }
  }

  Lưu ý: Với 2 câu lệnh a= a+1 và a++ có kết quả là như nhau, nhưng về bản chất có sự khác biệt:
  a = a+1 là gán a bằng giá trị a+1, còn phép a++ là tăng a lên 1, phép a++ đỡ tốn tài nguyên hơn, cú pháp ngắn gọn, các bạn nên chọn cách này để chương trình tối ưu hơn ;)


  2, Toán tử trên quan hệ, logic:

  [​IMG]


  Ví dụ:

  PHP:

  public class QuanHeLogic {

  public static void main(String[] args) {boolean soSanh;int a, b;a = 5;b = 10;soSanh = (a == b);System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "=" + b + " không? " + soSanh);soSanh = (a < b);System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "<" + b + " không? " + soSanh);soSanh = (a!=b);System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "#" + b + " không? " + soSanh);soSanh = (a >= b);System.out.println("Kết quả so sánh " + a + ">=" + b + " không? " + soSanh);soSanh = (a < b)||(a==b);System.out.println("Kết quả so sánh " + a + "<=" + b + " không? " + soSanh);soSanh = !true;System.out.println("Biến soSanh được gán bằng giá trị phủ định của true, giá trị đó là: "+soSanh);
  }
  }


  3, Toán tử trên bit:

  [​IMG]


  - Ở kiến thức cơ bản, chúng ta chưa nghiên cứu sâu vào những toán tử này, mình chỉ chú ý tới 2 phép đó là dịch trái, dịch phải. Hiểu cơ bản thì dịch trái dịch phải n bit cho kết quả giống việc bạn nhân với 2^n và chia cho 2^n (dịch trái – nhân, dịch phải - chia)
  - Vd số 16:
  Dịch trái đi 2 bit thì kết quả là nhân 16 x 2^2 = 64
  Dịch phải đi 3 bit thì kết quả là chia 16 : (2^3) = 2
  - Vậy tại sao có phép nhân, phép chia rồi, chúng ta lại cần biết 2 phép này. Vì 2 phép này tiết kiệm tài nguyên hệ thống hơn là bạn dùng phép chia thông thường. Nói chung, khi có thể, bạn nên dùng 2 phép này để chương trình chạy nhanh hơn. Nó cũng thể hiện tính chuyên nghiệp trong cách lập trình của bạn!
  (Phần này đa số các bạn học CNTT cơ bản đều được học, mình sẽ không giải thích nhiều, bạn nào chưa hiểu có thể tìm trên mạng xem. Nếu thấy không ổn, mình sẽ viết 1 bài viết nói về phần này!)
  Để biết cú pháp và cách sử dụng 2 phép này, bạn tham khảo chương trình dưới đây:

  PHP:

  public class PhepDich {

  public static void main(String[] args) {int a, dichPhai1, dichPhai2, dichTrai1, dichTrai2;a = 16;
  dichTrai1 = a << 1;dichTrai2 = a << 2;System.out.println("Giá trị a ban đầu: " + a);System.out.println("Khi a dịch trái 1 bit thì giá trị là: " + dichTrai1);System.out.println("Khi a dịch trái 2 bit thì giá trị là: " + dichTrai2);
  System.out.println("\n"); // Xuống dòng
  dichPhai1 = a >> 1; // Dịch phải 1 bitdichPhai2 = a >> 2; // Dịch phải 2 bitSystem.out.println("Giá trị a ban đầu: " + a);System.out.println("Khi a dịch phải 1 bit thì giá trị là: " + dichPhai1);System.out.println("Khi a dịch phải 2 bit thì giá trị là: " + dichPhai2);


  }
  }


  4, Toán tử ép kiểu:


  - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang
  kiểu lớn (không mất mát thông tin)
  - Ép kiểu hẹp (narrow conversion): từ kiểu lớn sang kiểu
  nhỏ (có khả năng mất mát thông tin)
  <tên biến> = (kiểu_dữ_liệu) <tên_biến>;


  Bạn hãy tham khảo chương trình nhỏ sau:

  PHP:

  public class EpKieu {

  public static void main(String[] args) {float soThuc;int soNguyen;
  soThuc = 10.6f;soNguyen = (int) soThuc;System.out.println("Số thực vào là: " + soThuc);System.out.println("Số nguyên ép kiểu từ số thực là: " + soNguyen);
  }
  }


  5, Một số hàm toán học:


  Các bạn thao tác như sau, gõ “Math.” (có dấu chấm phía cuối), rồi ấn Ctrl + “cách”, IDE sẽ gợi ý cho bạn sẽ thấy rất nhiều hàm toán học có sẵn trong Java, bạn kéo xuống và chọn cái bạn cần.
  Vd: Math.min(a,b): tìm giá trị nhỏ nhất của 2 số a và b
  Math.sqrt(b): tính căn của số b


  Bạn xem ví dụ để hiểu một số hàm này ;)
  PHP:

  public class ToanHoc {

  public static void main(String[] args) {float a = -3.2f;float b = 16.4f;float triTuyetDoi;float can;float min;
  triTuyetDoi = Math.abs(a);
  System.out.println("Giá trị tuyệt đối của a là: "+triTuyetDoi);
  can = (float) Math.sqrt(b);
  System.out.println("Căn của b là: "+can);
  min = Math.min(a, b); // Hàm tìm giá trị nhỏ nhất của 2 sốSystem.out.println("Giá trị nhỏ nhất của 2 số a và b là: "+min);
  }

  }

  hoc lap trinh java, hoc lap trinh android
   

  Khu vực quảng cáo

  Chỉnh sửa cuối: 29/3/15

Google+