Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn PhíĐồ gỗ Mộc GiaQuạt Trần Kim Thuận Phong

  Các gian hàng đảm bảo  

Bài 9: Mảng trong Java!

Xem trong 'Làng Tin Tức' đăng bởi Trangcct, 29/3/15, [ Mã Tin: 18156 ] [330 lượt xem - 0 bình luận]

 1. SĐT :
  0978xxxxxxxx
  Địa Chỉ :
  Thăng Long- Kinh Môn -Hải Dương
  Gửi tin nhắn
  [​IMG]


  1, Khái niệm mảng


  Mảng là tập hợp nhiều phần tử có cùng tên, cùng kiểu dữ liệu
  và mỗi phần tử trong mảng được truy xuất thông qua chỉ số của
  nó trong mảng.

  2, Khai báo mảng

  <kiểu dữ liệu> <tên mảng>[];
  hoặc
  <kiểu dữ liệu>[] <tên mảng>;


  Ví dụ cách cách khai báo mảng:

  PHP:

  int arrInt1[];int[] arrInt2;int[] arrInt3, arrInt4, arrInt5;

  3, Cấp phát bộ nhớ cho mảng

  Để cấp phát bộ nhớ cho mảng trong Java ta cần dùng từ khóa
  new. (Tất cả trong Java đều thông qua các đối tượng). Chẳng
  hạn để cấp phát vùng nhớ cho mảng trong Java ta làm như sau:

  PHP:

  int arrInt = new int[100];

  4, Khởi tạo mảng


  Chúng ta có thể khởi tạo giá trị ban đầu cho các phần tử của
  mảng khi nó được khai báo.
  Ví dụ:

  PHP:

  int arrInt[] = {1, 2, 3};char arrChar[] = {‘a’, ‘b’, ‘c’};String arrString[] = {“Nguyen Van A”, “Vu Van B”, “Vu Van C”’};

  5, Truy cập mảng


  Chỉ số mảng trong Java bắt đầu từ 0. Vì vậy phần tử đầu tiên có
  chỉ số là 0, và phần tử thứ n có chỉ số là n - 1. Các phần tử của
  mảng được truy xuất thông qua chỉ số của nó đặt giữa cặp dấu
  ngoặc vuông ([]).
  Ví dụ:

  PHP:

  int arrInt[] = {1, 2, 3};int x = arrInt[0]; // x sẽ có giá trị là 1.int y = arrInt[1]; // y sẽ có giá trị là 2.int z = arrInt[2]; // z sẽ có giá trị là 3.

  Lưu ý: Trong những ngôn ngữ lập trình khác (C chẳng hạn),
  một chuỗi được xem như một mảng các ký tự. Trong java thì
  khác, java cung cấp một lớp String để làm việc với đối tượng
  dữ liệu chuỗi cùng khác thao tác trên đối tượng dữ liệu này.

  Code ví dụ:

  PHP:

  public class ViDuArray {

  public static void main(String[] args) {int arrInt[];arrInt = new int[4];arrInt[0] = 9;arrInt[1] = 17;arrInt[2] = 13;arrInt[3] = 14;
  String arrString[] = {"Vu Van A", "Nguyen Van B", "Nguyen Van C"};
  System.out.println("Mảng số nguyên: ");
  for (int i = 0; i < 4; i++) {System.out.print(arrInt + " ");
  }System.out.println("\nMảng các chuỗi: ");

  for (int i = 0; i < 3; i++) {System.out.println(arrString + " ");
  }System.out.println("");
  }
  }

  6, Mảng nhiều chiều

  hoc lap trinh java, hoc lap trinh android
   

  Khu vực quảng cáo

  Chỉnh sửa cuối: 29/3/15

Google+
Xưa Và Nay