Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn PhíĐồ gỗ Đức ThiệnQuạt Trần Kim Thuận Phong

Công văn số 1391/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v phân chia cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùn

Xem trong 'Văn Bản Pháp Luật' đăng bởi Luật Ngô, 25/12/15, [ Mã Tin: 33154 ]

 1. Luật Ngô

  Luật Ngô (19 )

  TRƯỞNG LÀNG (6)

  Chất lượng tạo thương hiệu - Uy tín giữ thành công - Một lần bất tín, vạn lần bất tin

  SĐT :
  0932355523
  Zalo :
  0932355523
  Địa Chỉ :
  Tân Hòa Đông, P.Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM
  Gửi tin nhắn
  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  ___________
  Số: 1391/VPCP-KGVX

  V/v phân chia cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  _____________________​

  Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

  Kính gửi:
  - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.  Xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (văn bản số 229/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 01 năm 2013), ý kiến của Bộ Tài chính (văn bảnsố 2895/BTC-QLCS ngày 10 tháng 3 năm 2010) và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (văn bản số 4942/UBND-VX ngày 24 tháng 12 năm 2012) về việc phân chia số cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

  Đồng ý với phương án phân chia số cổ vật trục vớt tại tầu đắm ở vùng biển Cù Lao Chàm, tỉnh Quảng Nam như đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại công văn số 229/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 01 năm 2013.

  Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện việc phân chia số cổ vật trên theo đúng quy định hiện hành.  Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Thủ tướng, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;

  - Bộ Tài chính;

  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP,

  Cổng TTĐT các Vụ: TH, KTTH ;

  - Lưu: VT, KGVX (03). NTH 22

  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

  PHÓ CHỦ NHIỆM

  (Đã ký)  Nguyễn Khắc Định
   

  Khu vực quảng cáo


Google+
Xưa Và Nay