Băng Đĩa Cổ Đĩa LP 45 vòng nhạc Ngoại đủ chủ đề

Xem trong 'Làng Âm Thanh' đăng bởi Nguyễn Khánh Duy, 24/3/16, [ Mã Tin: 40379 ]

 1. SĐT :
  0982948499
  Địa Chỉ :
  Quận 7 Hồ Chí Minh
  Gửi tin nhắn
  GL Đĩa LP 45 vòng nhạc Ngoại đủ chủ đề, gồm 2 allbum như hình bên dưới, đĩa như mới, sử dụng tốt ,
  1-Allbum 1 gồm 18 cái :

  IMG_20160324_062902.jpg IMG_20160324_062905.jpg IMG_20160324_062910.jpg IMG_20160324_062913.jpg IMG_20160324_062920.jpg IMG_20160324_062933.jpg IMG_20160324_062945.jpg IMG_20160324_062951.jpg IMG_20160324_062959.jpg IMG_20160324_063004.jpg IMG_20160324_063012.jpg IMG_20160324_063017.jpg IMG_20160324_063026.jpg IMG_20160324_063030.jpg IMG_20160324_063038.jpg IMG_20160324_063044.jpg IMG_20160324_063050.jpg IMG_20160324_063056.jpg IMG_20160324_063105.jpg IMG_20160324_063113.jpg IMG_20160324_063117.jpg IMG_20160324_063123.jpg IMG_20160324_063128.jpg IMG_20160324_063134.jpg IMG_20160324_063141.jpg IMG_20160324_063149.jpg IMG_20160324_063157.jpg IMG_20160324_063203.jpg IMG_20160324_063210.jpg IMG_20160324_063216.jpg IMG_20160324_063222.jpg IMG_20160324_063228.jpg IMG_20160324_063236.jpg IMG_20160324_063241.jpg IMG_20160324_063246.jpg IMG_20160324_063257.jpg IMG_20160324_063304.jpg IMG_20160324_063310.jpg IMG_20160324_063316.jpg IMG_20160324_063334.jpg

  2-Allbum 2- 18 cái như sau :
  IMG_20160324_063459.jpg IMG_20160324_063502.jpg IMG_20160324_063513.jpg IMG_20160324_063521.jpg IMG_20160324_063548.jpg IMG_20160324_063605.jpg IMG_20160324_063613.jpg IMG_20160324_063618.jpg IMG_20160324_063625.jpg IMG_20160324_063630.jpg IMG_20160324_062902.jpg IMG_20160324_062905.jpg IMG_20160324_062910.jpg IMG_20160324_062913.jpg IMG_20160324_062920.jpg IMG_20160324_062933.jpg IMG_20160324_062945.jpg IMG_20160324_062951.jpg IMG_20160324_062959.jpg IMG_20160324_063004.jpg IMG_20160324_063012.jpg IMG_20160324_063017.jpg IMG_20160324_063026.jpg IMG_20160324_063030.jpg IMG_20160324_063038.jpg IMG_20160324_063044.jpg IMG_20160324_063050.jpg IMG_20160324_063056.jpg IMG_20160324_063105.jpg IMG_20160324_063113.jpg IMG_20160324_063117.jpg IMG_20160324_063123.jpg IMG_20160324_063128.jpg IMG_20160324_063134.jpg IMG_20160324_063141.jpg IMG_20160324_063149.jpg IMG_20160324_063157.jpg IMG_20160324_063203.jpg IMG_20160324_063210.jpg IMG_20160324_063216.jpg IMG_20160324_063222.jpg IMG_20160324_063228.jpg IMG_20160324_063236.jpg IMG_20160324_063241.jpg IMG_20160324_063246.jpg IMG_20160324_063257.jpg IMG_20160324_063304.jpg IMG_20160324_063310.jpg IMG_20160324_063316.jpg IMG_20160324_063334.jpg
   

  Từ khóa:
Google+
Đang tải...