Đồng Hồ Treo Tường Đồng Hồ Treo Tường - Vai Bò

Xem trong 'Làng Đồng Hồ' đăng bởi Quang Tuấn, 24/6/16, [ Mã Tin: 47189 ]

 1. SĐT :
  0903639665
  Địa Chỉ :
  377 Thống Nhất P16 Gò Vấp
  Gửi tin nhắn
  Đồng Hồ Treo Tường - Vai Bò

  0.jpg
  1. Chiếc số 1: đồng hồ treo tường (Made in Germany)
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 85 cm, ngang 36.5 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang
  23.jpg
  1.jpg
  2. Chiếc số 2: đồng hồ treo tường GB (Made in Germany)
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 108, ngang 42 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  2.jpg
  3. Chiếc số 3: Odo 24-10 máy 57
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước:
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  3.jpg
  4. Chiếc số 4: Đồng hồ treo tường GB (Made in Germany)
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 142, ngang 54 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  4.jpg
  5. Chiếc số 5: Đồng hồ treo tường (Made in Germany)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 112, ngang 38 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  5.jpg
  6. Chiếc số 6: Đồng hồ
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 124, ngang 38 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  6.jpg
  7. Chiếc số 7: vai bò (Made in Germany) (vai bò số 13)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 23, ngang 37 cm
  Máy: 4 gong đồng bạch
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  7.jpg
  8. Chiếc số 8: Phù điêu (Made in France)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 76, ngang 49 cm
  Máy: Japy lớn
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  8.jpg
  9. Chiếc số 9: cuckoo phiên bản 3D size lớn (Made in Germany)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 88 x 60 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  9.jpg
  10. Chiếc số 10: cuckoo size lớn
  Giá bán:
  Kích thước: cao 94 x 54 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  10.jpg
  11. Chiếc số 11: treo tường Vedette (Made in France)
  Đẹp xuất sắc, ban đêm mặt số có đèn dạ quang.

  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 47 x 39 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  11.jpg
  12. Chiếc số 12: Cuckoo (Made in Germany)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 120 x 76 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  12.jpg
  13. Chiếc số 13: vai bò (Made in Germany)
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 25 x 72 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  13.jpg
  14. Chiếc số 14: vai bò (Made in Germany)
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 28 x 68 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  14.jpg
  15. Chiếc số 15: vai bò (Made in Germany)
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 25 x 78 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang


  15.jpg
  16. Chiếc số 16: vai bò (Made in Germany)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 21 x 70 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  16.jpg
  17. Chiếc số 17: vai bò (Made in Germany)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 24 x 71 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  17.jpg
  18. Chiếc số 18: vai bò (Made in Germany)
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 25 x 74 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  18.jpg
  19. Chiếc số 19: vai bò (Made in Germany)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 22 x 57 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  19.jpg
  20. Chiếc số 20: vai bò (Made in Germany)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 27 x 61 cm
  Máy:
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  20.jpg
  21. Chiếc số 21: đồng hồ tạ lê máy WUBA
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 65 x 28 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  21.jpg
  22. Chiếc số 22: đồng hồ tạ lê máy WUBA
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 65 x 28 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  22.jpg
  23. Chiếc số 23: treo tường size lớn (Made in Germany)
  Sản xuất khoảng năm 1910
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 156 x 54 cm
  Máy: Kienzle cổ
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  23.jpg
  24. Chiếc số 24: treo tường Kienzle (Made in Germany)
  Đẹp nguyên bản

  Giá bán:
  Kích thước: cao 59 x 31 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  24.jpg
  25. Chiếc số 25: treo tường "GB gông hoa thị" (Made in Germany)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 68 x 32 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  25.jpg
  26. Chiếc số 26: treo tường (Made in Germany)
  Giá bán: (ĐÃ BÁN - NGỪNG GIAO DỊCH)
  Kích thước: cao 118 x 42 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  26.jpg
  27. Chiếc số 27: treo tường Vedette (Made in France)
  Giá bán:
  Kích thước: cao 88 x 34 cm
  ĐT 0968.900.900 gặp Quang

  27.jpg
   

Google+
Đang tải...