Tài liệu Cổ - Xưa giấy chứng chỉ học trinh

Xem trong 'Làng Tem, Tiền, Tài Liệu' đăng bởi giấy tờ xưa, 23/7/16, [ Mã Tin: 49831 ]

 1. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  CTK ; TRẦN QUỐC KIỆT

  Ngân hàng ; VIETCOMBANK

  SỐ TÀI KHOẢN ; 0421000410095

  Ngân hàng ; Á CHÂU ( ACB )

  STK ; 77382989

  [​IMG]


  MS54
  Công trái xây dựng tổ quốc
  Năm 1983.= 40k
  1470704057614-619023103.jpg 1470704074566-145225356.jpg
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/8/16
 2. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS55
  Không Quân Việt Nam
  Không Đoàn 74
  Giấy thông hành Quân nhân
  Phần sở: Vũ khí
  Năm 1969
  200k
  14707043645781180290046.jpg 1470704379094162738910.jpg 14707044012831264471956.jpg 1470704424902944732671.jpg 1470704438676-1741327693.jpg
   
 3. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS56
  Phiếu lý lịch quân nhân
  Năm 1964
  60k
  20160809_100954.jpg 20160809_100959.jpg
  20160809_101004.jpg sau
  20160809_101010.jpg 20160809_101014.jpg 20160809_101019.jpg
   
 4. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS57
  Giấy chứng chỉ hạnh kiểm
  Năm 1967
  30k
  20160809_101707.jpg 20160809_101711.jpg 20160809_101714.jpg
   
 5. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS58
  Giấy thông hành
  Năm 1957
  150k = XONG
  20160809_172536.jpg 20160809_172543.jpg 20160809_172548.jpg
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/8/16
 6. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS59
  Tờ lịch Tam Tông Miếu
  Ất Mẹo Năm 1975
  50k

  20160809_184023.jpg 20160809_184040.jpg 20160809_184044.jpg
   
 7. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS60
  Thẻ căn cước
  Có dán 4 con nêm 1966
  30k

  1470802475538881188328.jpg 1470802489057-200073187.jpg 14708025022861414105376.jpg
   
 8. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS61
  Chứng chỉ hành chánh
  Năm 1974
  30k
  20160811_131925.jpg 20160811_131931.jpg 20160811_131941.jpg
   
 9. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS62
  Trái phiếu
  Cải cách điền địa
  Ngày mua =1972
  Ngày trả vốn+lãi =1980
  50k
  20160812_122733.jpg 20160812_122743.jpg
   
 10. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS63
  Giấy giới thiệu 1984
  20k
  14713491529971495071556.jpg 1471349171280194197602.jpg
   
 11. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS64
  GIẤY CHỨNG CHỈ HẠNH KIỂM
  NĂM 1964
  30K
  14713495229881968833057.jpg 1471349536850-1431626693.jpg 1471349553195-380831545.jpg MS65
  GIẤY CHỨNG CHỈ HẠNH KIỂM
  NĂM 1956
  30K
  1471349575581-1747652943.jpg 1471349587686-517102975.jpg MS66
  GIẤY CHỨNG CHỈ HẠNH KIỂM
  NĂM 1957
  30K
  14713496022801910501085.jpg 14713496316371107987261.jpg
   
 12. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS67
  Giấy nghỉ phép của lính Hải Quân
  KBC 4003 . Năm 1966
  100K
  20160818_173143.jpg 20160818_173153.jpg 20160818_173157.jpg 20160818_173205.jpg 20160818_173211.jpg
   
 13. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS68
  CHỨNG CHỈ
  tình trạng hợp lệ quân dịch
  KBC : 4309. năm 1964
  80k
  1471594425517-1382492618.jpg 1471594450435-926896809.jpg 14715944674912106225286.jpg
   
 14. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS69
  Bằng Hải Quân USA
  Năm 1962
  1471837933860-321580149.jpg 1471837954834-1516470708.jpg 14718379706001633879009.jpg
   
 15. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS70
  Bằng Hải Quân USA
  năm 1969_1970

  20160822_174857.jpg 20160822_174901.jpg 20160822_174906.jpg
   
 16. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS71
  Chứng thư hành chánh
  KBC 6252. 1962
  Tỉnh đoàn trưởng cán bộ xây dựng
  60k
  14719574376691830469640.jpg 1471957454333-280181785.jpg 14719574674661333513037.jpg 1471957480222-2090232219.jpg
   
 17. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS72
  Tờ khai
  Huế năm 1950
  40k
  20160825_173033.jpg 20160825_173040.jpg 20160825_173043.jpg 20160825_173056.jpg
   
 18. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS73
  CHỨNG CHỈ ĐÁNH MÁY CHỮ
  NĂM 1955
  200K
  20160826_091108.jpg 20160826_091114.jpg 20160826_091121.jpg 20160826_091127.jpg
   
  Chỉnh sửa cuối: 26/8/16
 19. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS74
  Giấy chứng nhận
  Lao động tiên tiến
  Ngân hàng quận I
  Năm 1978
  30k
  1472207369623882148795.jpg 1472207382900-1554556289.jpg 1472207397604-269343150.jpg
   
 20. giấy tờ xưa

  giấy tờ xưa (0 )

  Thương Gia (1)

  uy tín tạo niềm tin

  SĐT :
  0942259042
  Địa Chỉ :
  216/19a. lê văn quới.bình hưng hòa a.bình tân.TPHCM
  Gửi tin nhắn
  MS75
  GIẤY RA VÀO CỬA NGÂN HÀNG
  NĂM 1976
  80K
  1472207623063957837891.jpg
   
Google+
Đang tải...