Máy ráp sãn, máy bộ giá bằng linh kiện rẽ như giá máy ráp cũ

Xem trong 'Sọt rác' đăng bởi levinh779, 14/10/14, [ Mã Tin: 8831 ]

 1. CAM KẾT GIÁ RẼ NHẤT, TỐT NHẤT
  TỐT HƠN GIÁ MÁY CŨ RÁP CÙNG CẤU HÌNH TRÊN 5 GIÂY

  BH TỐT 3 NĂM CHO CẢ PC RÁP MỚI
  (TRỪ NGUỒN - HDD BH 1 NĂM)
  --------------------------


  Cấu hình H81M01 - Asrock/G3220 2x3.0Ghz:
  [​IMG]

  Main : Asrock H81 NEW (bh 36 tháng)
  CPU : G3220 fan Zin NEW (bh 36 tháng)
  Ram : 2GB Adata, Kingston, Dynet (KingMax thêm 110K vnd) NEW (bh 36 tháng)
  HDD : 80GB NEW (bh 12 tháng)
  Nguồn : SP 700w NEW (bh 12 tháng)
  Case NEW 100%  Giá mới : 3500K (HDD 160/250GB bù 100/340K vnd)

  Cấu hình H81M02 - Asrock/I3 4130 4x3.4Ghz:
  [​IMG]

  Main : Asrock H81 NEW (bh 36 tháng)
  CPU : I3 4130 fan Zin NEW (bh 36 tháng)
  Ram : 2GB Adata, Kingston, Dynet (KingMax thêm 110K vnd) NEW (bh 36 tháng)
  HDD : [B]80GB[/B] [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  [B]Nguồn : SP [COLOR=#ff8c00][B]700w [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  Case [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR]100%[/B][/B]  Giá 1 bộ i3 : 4650K (HDD 160/250GB bù 100/340K vnd)

  [B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Cấu hình H81M03 - [/COLOR][COLOR=#0000ff]ASUS/G3220[/COLOR][COLOR=#ff0000] 2x3.0Ghz:[/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://vitinhso7.com/hinhanh_flash/sanpham/Case%20SP.jpg[/IMG]
  [FONT=Tahoma]
  [B]Main : [COLOR=#ff8c00][B]ASUS H81[/B][/COLOR][B] (Gigabyte bù 220K) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]CPU : [COLOR=#ff8c00][B]G3220[/B][/COLOR][B][B] fan Zin [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]Ram : [COLOR=#ff8c00][B]2GB[/B][/COLOR][B] KingMax [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]HDD : [COLOR=#ff8c00][B]80GB[/B][/COLOR][B] [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  [B]Nguồn : SP [COLOR=#ff8c00][B]700w [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  Case [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR]100%[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [/FONT]

  [B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Giá mới : 3750K[/B][/COLOR][B] ([I]HDD [B]160/250GB bù [I][B]100/340K[I] vnd)

  [B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Cấu hình H81M04 - [/COLOR][COLOR=#0000ff]ASUS/I3 4130[/COLOR][COLOR=#ff0000] 4x3.4Ghz:[/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://vitinhso7.com/hinhanh_flash/sanpham/Case%20SP.jpg[/IMG]
  [FONT=Tahoma]
  [B]Main : [COLOR=#ff8c00][B]ASUS H81[/B][/COLOR][B] (Gigabyte bù 220K) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]CPU : [COLOR=#ff8c00][B]I3 4130[/B][/COLOR][B] [B]fan Zin [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]Ram : [COLOR=#ff8c00][B]2GB[/B][/COLOR][B] KingMax [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]HDD : [COLOR=#ff8c00][B]80GB[/B][/COLOR][B] [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  [B]Nguồn : SP [COLOR=#ff8c00][B]700w [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  Case [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR]100%[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [/FONT]

  [B][B][B][COLOR=#0000ff][B][COLOR=#0000ff][B]Giá 1 bộ i3[/B][/COLOR][B] : 4900K[/B][/B][/COLOR][B][B] ([I]HDD [B]160/250GB bù [I][B]100/340K[I] vnd)

  -------------------------------------------------
  [B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Cấu hình H61M00 - [/COLOR][COLOR=#0000ff]Foxcom/G1630[/COLOR][COLOR=#ff0000] 2x2.8Ghz:[/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://images.geeksimages.com/imageshare/S/300x300/SP-3005B-unit.jpg[/IMG]
  [FONT=Tahoma]
  [B]Main : [COLOR=#ff8c00][B]Foxconn H61[/B][/COLOR][B] [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]CPU : [COLOR=#ff8c00][B]G1630[/B][/COLOR][B][B] fan Zin [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]Ram : [COLOR=#ff8c00][B]2GB[/B][/COLOR][B] Adata, Kingston, Dynet (KingMax thêm 110K vnd) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]HDD : [COLOR=#ff8c00][B]80GB[/B][/COLOR][B] [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  [B]Nguồn : eMaster [COLOR=#ff8c00][B]500w [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  Case [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR]100%[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [/FONT]

  [B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Giá mới : 2950K[/B][/COLOR][B] ([I]HDD [B]160/250GB bù [I][B]100/340K[I] vnd)

  [B][SIZE=4][COLOR=#ff0000]Cấu hình H61M01 - [/COLOR][B][SIZE=4][COLOR=#0000ff]Foxcom[/COLOR][/SIZE][COLOR=#0000ff]/G2030[/COLOR][COLOR=#ff0000] 2x3.0Ghz:[/COLOR][/B][/SIZE][B]
  [IMG]http://images.geeksimages.com/imageshare/S/300x300/SP-3005B-unit.jpg[/IMG]
  [FONT=Tahoma]
  [B]Main : [COLOR=#ff8c00][B][COLOR=#ff8c00][B]Foxconn [/B][/COLOR][B]H61[/B][/B][/COLOR][B][B] [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]CPU : [COLOR=#ff8c00][B]G2030[/B][/COLOR][B] [B]fan Zin [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]Ram : [COLOR=#ff8c00][B]2GB[/B][/COLOR][B] Adata, Kingston, Dynet (KingMax thêm 110K vnd) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]HDD : [COLOR=#ff8c00][B]80GB[/B][/COLOR][B] [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  [B]Nguồn : eMaster [COLOR=#ff8c00][B]500w [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  Case [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR]100%[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [/FONT]

  [B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Giá mới : 3250K [/B][/COLOR][B]([I]HDD [B]160/250GB bù [I][B]100/340K[I] vnd)
  [SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]
  Cấu hình H61M02[/B][/COLOR][/SIZE][B][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000] - [/COLOR][B][SIZE=4][COLOR=#0000ff]Foxcom[/COLOR][/SIZE][COLOR=#0000ff]/I3 3240[/COLOR][/B][/SIZE][B][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000] 4x3.4Ghz:[/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://images.geeksimages.com/imageshare/S/300x300/SP-3005B-unit.jpg[/IMG]
  [FONT=Tahoma]
  [B]Main : [COLOR=#ff8c00][B]Foxconn [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000][B]H61 NEW [/B][/COLOR][B][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]CPU : [COLOR=#ff8c00][B]I3 3240[/B][/COLOR][B] (I5 3450 thêm 1280K) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]Ram : [COLOR=#ff8c00][B]2GB[/B][/COLOR][B] Adata, Kingston, Dynet (KingMax thêm 110K vnd) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]HDD : [B][COLOR=#ff8c00]80GB[/COLOR] [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  [B]Nguồn : eMaster [COLOR=#ff8c00][B]500w [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  Case [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR]100%[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [/FONT]

  [B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Giá 1 bộ i3 : 4350K [/B][/COLOR][B]([I]HDD [B]160/250GB bù [I][B]100/340K[I] vnd)

  [COLOR=#ff0000][B][SIZE=4]Cấu hình H61M03[/SIZE][/B][/COLOR][B][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000] - [/COLOR][COLOR=#0000ff]Asus/G2030[/COLOR][/SIZE][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000] 2x3.0Ghz:[/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://images.geeksimages.com/imageshare/S/300x300/SP-3005B-unit.jpg[/IMG]
  [FONT=Tahoma]
  [B]Main : [COLOR=#ff8c00][B]ASUS H61[/B][/COLOR][B] (Gigabyte bù 230K) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]CPU : [COLOR=#ff8c00][B]G2030[/B][/COLOR][B] [B]fan Zin [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]Ram : [B][COLOR=#ff8c00]2GB[/COLOR] KingMax [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]HDD : [COLOR=#ff8c00][B]80GB [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR](bh 12 tháng)
  [B]Nguồn : eMaster [COLOR=#ff8c00][B]500w [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  Case [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR]100%[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [/FONT]

  [B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Giá mới : 3520K [/B][/COLOR][B]([I]HDD [B]160/250GB bù [I][B]100/340K[I] vnd)

  [SIZE=4][COLOR=#ff0000][B]Cấu hình H61M04[/B][/COLOR][/SIZE][B][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000] - [/COLOR][COLOR=#0000ff]Asus/I3 3240[/COLOR][/SIZE][B][SIZE=4][COLOR=#ff0000] 4x3.4Ghz:[/COLOR][/SIZE]
  [IMG]http://images.geeksimages.com/imageshare/S/300x300/SP-3005B-unit.jpg[/IMG]
  [FONT=Tahoma]
  [B]Main : [COLOR=#ff8c00][B]ASUS H61[/B][/COLOR][B] (Gigabyte bù 230k) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]CPU : [COLOR=#ff8c00][B]I3 3240[/B][/COLOR][B] (I5 3450 thêm 1280k) [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]Ram : [COLOR=#ff8c00][B]2GB [/B][/COLOR][B]KingMax [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 36 tháng)[/COLOR]
  [B]HDD : [COLOR=#ff8c00][B]80GB [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  [B]Nguồn : eMaster [COLOR=#ff8c00][B]500w [/B][/COLOR][B][COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR][COLOR=#0000ff](bh 12 tháng)[/COLOR]
  Case [COLOR=#ff0000]NEW [/COLOR]100%[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [/FONT]

  [B][B][B][COLOR=#0000ff][B]Giá 1 bộ i3 : 4650k [/B][/COLOR][B]([I]HDD [B]160/250GB bù [I][B]100/340K[I] vnd)

  ------------------------------------------------------
  [I][FONT=times new roman][SIZE=5]Địa chỉ : 140/12 Lý Thường Kiệt, Phường 7 Quận 10[/SIZE][/FONT]
  [I][FONT=times new roman][SIZE=5]Sđt : 0937 088 296 - Diễm Thúy[/SIZE][/FONT][/I][/I][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/I][/B][/I][/B][/I][/B][/B][/B][/B][/B]
   

  Từ khóa:
Google+
Đang tải...