Phụ Tùng Xe - Đồ Chơi Xe Rã xác 67 malaysia. Phụ tùng xe 67

Xem trong 'Làng Xe Xưa và Nay' đăng bởi Kỷ Vật, 20/7/16, [ Mã Tin: 49549 ]

 1. SĐT :
  XemTrongBaiViet
  Địa Chỉ :
  Tp. Hồ Chí Minh
  Gửi tin nhắn
  Điện thoại: 0901010687
  Địa chỉ: Số 20 ấp vĩnh an xã Tân vĩnh hiệp tân uyên bình dương.


  Rã xác 67 malaysia

  1: bxl zin full như hình sơn mới 1200k

  2: cập dè xi trước cb50 sau 72 : 4200k

  3: tay thỏ sơn zin có sử lý nhẹ nhiw hình : 1300k

  4: phuộc sau zin ống có trầy ko xì nhớt : 600k

  5: bô 67 zin có cắt cổ mổ nhẹ làm vĩ còn lại chưa chẽ tiếng còn : 2300k

  Ae xem ok alo em 0901010687

  67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (1).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (2).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (3).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (4).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (5).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (6).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (7).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (8).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (9).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (10).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (11).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (12).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (13).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (14).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (15).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (16).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (17).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (18).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (19).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (20).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (21).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (22).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (23).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (24).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (25).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (26).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (27).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (28).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (29).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (30).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (31).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (32).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (33).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (34).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (35).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (36).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (37).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (38).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (39).jpg 67-xe.67-phu.tung.xe.67-phu.tung.67 (40).jpg
  Điện thoại: 0901010687
  Địa chỉ: Số 20 ấp vĩnh an xã Tân vĩnh hiệp tân uyên bình dương.

   

Google+
Đang tải...