Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

Quạt Trần Kim Thuận Phong

  Các gian hàng đảm bảo  

sách tiêu chuẩn xây dựng việt nam mới nhất 2013

Xem trong 'Làng Tin Tức' đăng bởi gailink1, 17/11/13, [ Mã Tin: 5013 ] [433 lượt xem - 4 bình luận]

 1. HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM HIỆN HÀNH 2013.
  Nhà XB: Lao động
  Tác giả: Nguyễn Khánh Hùng
  Năm XB: 2013
  Khổ sách: 20 x 28 cm
  Số trang: 433
  Giá bìa: 325.000 đồng
  Ngày 28/3/2013 Bộ Xây dựng ra thông báo tình trạng các tiêu chuẩn trong danh mục tiêu chuẩn ngành xây dựng đã hết hiệu lực (đợt 1) bao gồm 169 tiêu chuẩn và ban hành mới các tiêu chuẩn thay thế và áp dụng theo Quyết định số 212/2013/QĐ-BXD ngày 25/02/2013 của Bộ Xây dựng.
  Nhằm đáp ứng nhu cầu của những nhà thiết kế và thi công công trình xây dựng, những người quan tâm lĩnh vực tiêu chuẩn hiện hành ngành xây dựng. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

  HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NGÀNH XÂY DỰNG VIỆT NAM
  HIỆN HÀNH 2013

  Nội dung quyển sách gồm có 11 phần chính sau:

  Phần 1: QUY ĐỊNH CỦA BỘ XÂY DỰNG.

  Phần 2: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9361:2012 CÔNG TÁC NỀN MÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.

  Phần 3: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9362:2012 TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.

  Phần 4: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9363:2012 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG - KHẢO SÁT ĐỊA KỸ THUẬT CHO NHÀ CAO TẦNG.

  Phần 5: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9364:2012 NHÀ CAO TẦNG - KỸ THUẬT ĐO ĐẠC PHỤC VỤ CÔNG TÁC THI CÔNG.


  Phần 6: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9394:2012 ĐÓNG VÀ ÉP CỌC - THO CÔNG VÀ NGHIỆM THU.

  Phần 7: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9395:2012 CỌC KHOAN NHỒI - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.

  Phần 8: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9396:2012 CỌC KHOAN NHỒI - XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM.

  Phần 9: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9397:2012 CỌC - KIỂM TRA KHUYẾT TẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG BIẾN DẠNG NHỎ.

  Phần 10: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9399:2012 NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG - XÁC ĐỊNH CHUYỂN DỊCH NGANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRẮC ĐỊA.

  Phần 11: TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4447:2012 CÔNG TÁC ĐẤT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU.

  Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 433 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

  Giá: 325.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

  MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718705 MAI PHƯƠNG
  GIAO SÁCH NHANH CHÓNG
  TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
  -------------------------THAM KHẢO THÊM------------

  Ngày 26/12/2012 Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung) tại Quyết định số 1173/QĐ-BXD.
  Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong công trình, ống và phụ tùng, bảo ôn đường ống, phụ tùng và thiết bị, khoan khai thác nước ngầm (sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái tê, van, cút, 1m khoan v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).
  Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến độ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật tư mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến v.v...)
  Nhằm giúp Lãnh đạo, cán bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang làm công tác trong lĩnh vực xây dựng có tài liệu tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

  ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
  (Phần lắp đặt và sửa chữa mới nhất 2013)

  Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:

  Phần 1: QUYẾT ĐỊNH SỐ 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng Về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần lắp đặt (Sửa chữa và bổ sung).

  Phần 2: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH.

  Phần 3: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG.

  Phần 4: BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ.

  Phần 5: KHAI THÁC NƯỚC NGẦM.

  Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 533 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy II/2013.

  Giá: 350.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)
  MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718705 MAI PHƯƠNG
  GIAO SÁCH NHANH CHÓNG
  TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
  -------------------------THAM KHẢO THÊM------------
  _---------------------------------------
  QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH - THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI NHẤT (Áp dụng từ ngày 30/9/2013).
  Nhà XB: Tài chính
  Tác giả: Thùy Linh - Việt Trinh
  Năm XB: 2013
  Khổ sách: 20 x 28 cm
  Số trang: 423
  Giá bìa: 335.000 đồng
  Ngày 15/8/2013 Bộ Xây dựng đã ban hành một số văn bản về lĩnh vực quản lý chất lượng công trình như: Thông tư số 13/2013/TT-BXD Về việc quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng Về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Chỉ thị số 13/CT-BGTVT ngày 08/8/2013 của Bộ Giao thông Vận tải Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng vật liệu nhựa đường sử dụng trong xây dựng công trình giao thông. Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. Thông tư số 11/2013/TT-BXD ngày 31/7/2013 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản...
  Nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin pháp luật cần thiết cho các cơ quan doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định mới trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:

  QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH - THẨM ĐỊNH
  VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG MỚI NHẤT
  (Áp dụng từ ngày 30/9/2013)

  Nội dung quyển Sách gồm có 05 phần chính sau:

  Phần 1: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THẨM TRA, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH.

  Phần 2: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ Ở, BẤT ĐỘNG SẢN.

  Phần 3: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & NÔNG THÔN MỚI.

  Phần 4: QUY ĐỊNH VỀ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN.

  Phần 5: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NGÀNH XÂY DỰNG.

  Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 423 trang. In xong và nộp lưu chiểu vào Qúy III/2013.

  Giá: 335.000 đồng / quyển (Giao Sách tận nơi miễn phí)

  MUA SÁCH LIÊN HỆ: 0978 718705 MAI PHƯƠNG
  GIAO SÁCH NHANH CHÓNG
  TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT
  -------------------------THAM KHẢO THÊM------------
   

  Khu vực quảng cáo


 2. Dịch Vụ Trang Trí Noel - Tổ Chức Trang Giáng Sinh 2013

  Dịch Vụ Trang Trí Noel - Tổ Chức Trang Trí Giáng Sinh 2013

  [​IMG]

  Còn hơn một tháng nữa là đã đến ngày vui của năm, ngày mà mọi người đều nao nức đón mừng và thỏa thích vui chơi cùng mọi người, đó là đêm 25-12.Các bạn có ý định trang trí cho cửa hàng, công ty của mình thật bắt mắt và vui nhộn nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, hãy đừng lo vì đãn có Đạt Phương Media. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp, trang trí cây thông, trang trí cửa hàng, quán cà phế, nhận gói quà, trang trí tiệc noel chuyên nghiệp với các chương trình hoạt náo hấp dẫn.

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
  [​IMG]
  [​IMG]

  Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

  CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO ĐẠT PHƯƠNG
  VPĐD : 83/8 Bạch Đằng,P2,Q Tân Bình, TPHCM
  Stusio Nghệ Thuật :188 HỒ VĂN HUÊ F9 Q PHÚ NHUẬN TPHCM
  MAIL : lienhe@thietbitochucsukien.vn - datphuongmedia@gmail.com
  WEBSITE : www.thietbitochucsukien.vn - www.datphuongmedia.com
  Hotline: 0907 150 220 - 0937 150 220 (Mr.Đạt)
  0917150220 (Ms.Phương)


  Tags:

  Bài mới hơn:
  Bài cũ hơn:
   
Google+