Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn PhíĐồ gỗ Mộc GiaQuạt Trần Kim Thuận Phong

  Các gian hàng đảm bảo  

Thư Pháp Thư pháp xưa chính khí ca.

Xem trong 'Làng Tranh Ảnh' đăng bởi Linh Tinh, 10/10/16, [ Mã Tin: 57660 ]

 1. SĐT :
  XemTrongBaiViet
  Địa Chỉ :
  Tp. Hồ Chí Minh
  Gửi tin nhắn

  Thư pháp xưa chính khí ca.

  Điện thoại: 0906633751
  Địa chỉ: -173- ba dinh - p8 -q8-tphcm

  Chính khí ca 正氣歌 •
  Văn Thiên Tường.
  Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
  Thời kỳ: Nam Tống, Kim
  正氣歌
  天地有正氣,
  雜然賦流形。
  下則為河岳,
  上則為日星。
  於人曰浩然,
  沛乎塞蒼冥。
  皇路當清夷,
  含和吐明庭。
  時窮節乃見,
  一一垂丹青。
  在齊太史簡,
  在晉董狐筆。
  在秦張良椎,
  在漢蘇武節。
  為嚴將軍頭,
  為嵇侍中血。
  為張睢陽齒,
  為顏常山舌。
  或為遼東帽,
  清操厲冰雪。
  或為出師表,
  鬼神位壯烈。
  或為渡江楫,
  慷慨吞胡羯。
  或為擊賊笏,
  逆豎頭破裂。
  是氣所磅礡,
  凜烈萬古存。
  當其貫日月,
  生死安足論。
  地維賴以立,
  天柱賴以尊。
  三綱實系命,
  道義為之根。
  嗟予遘陽九,
  隸也實不力。
  楚囚纓其冠,
  傳車送窮北。
  鼎鑊甘如飴,
  求之不可得。
  陰房闃鬼火,
  春院閟天黑。
  牛驥同一皂,
  雞棲鳳凰食。
  一朝蒙霧露,
  分作溝中瘠。
  如此再寒暑,
  百沴自僻易。
  哀哉沮洳場,
  為我安樂國。
  豈有他謬巧,
  陰陽不能賊。
  顧此耿耿在,
  仰視浮雲白。
  悠悠我心憂,
  蒼天曷有極!
  哲人日已遠,
  典刑在夙昔。
  風簷展書讀,
  古道照顏色。
  Âm hán việt :
  Chính khí ca
  Thiên địa hữu chính khí,
  Tạp nhiên phú lưu hình.
  Hạ tắc vi hà nhạc,
  Thượng tắc vi nhật tinh.
  Ư nhân viết hạo nhiên,
  Bái hồ tắc sương minh.
  Hoàng lộ đương thanh di,
  Hàm hoà thổ minh đình.
  Thời cùng tiết nãi hiện (kiến),
  Nhất nhất thuỳ đan thanh.
  Tại Tề thái sử giản,
  Tại Tấn Đổng Hồ bút.
  Tại Tần Trương Lương chuỳ,
  Tại Hán Tô Vũ tiết.
  Vi Nghiêm tướng quân đầu,
  Vi Kê thị trung huyết.
  Vi Trương Tuy Dương xỉ,
  Vi Nhan Thường sơn thiệt.
  Hoặc vi Liêu Đông mạo,
  Thanh tháo lệ băng tuyết.
  Hoặc vi xuất sư biểu,
  Quỷ thần khấp tráng liệt.
  Hoặc vi độ giang tiệp,
  Khẳng khái thôn Hồ Hiệt.
  Hặc vi kích tặc hốt,
  Nghịch thụ đầu phá liệt.
  Thị khí sở bàng bạc,
  Lẫm liệt vạn cổ tồn.
  Đương kỳ quán nhật nguyệt,
  Sinh tử an túc luân.
  Địa duy lại dĩ lập,
  Thiên trụ lại dĩ tôn.
  Tam cương thực hệ mệnh,
  Đạo nghĩa vi chi căn.
  Ta dư cấu dương cứu,
  Lệ dã thực bất lực.
  Sở tù anh kỳ quan,
  Truyền xa tống cùng bắc.
  Đỉnh hoạch cam như di,
  Cầu chi bất khả đắc.
  Âm phòng khích quỷ hoả,
  Xuân viện bí thiên hắc.
  Ngưu ký đồng nhất tạo,
  Kê thê phượng hoàng thực.
  Nghĩa :
  Trời đất có chính khí
  Toả ra cho muôn loài
  Là sông núi dưới đất
  Là trăng sao trên trời
  Đầy rẫy cả vũ trụ
  Khí hạo nhiên của người
  Gặp cảnh đời bình trị
  Triều thịnh vang lời vui
  Khi cùng, tiết tháo rõ
  Sử xanh ghi đời đời.
  Ở Tề, sách Thái Sử
  Ở Tấn, bút Đổng Hồ
  Ở Tần, chuỳ Bác Lãng
  Ở Hán, cờ họ Tô
  Đầu Nghiêm thách trước giặc
  Máu Kê trên áo vua
  Răng Trương công chửi địch
  Lưỡi Kiều Khanh mắng thù.
  Hoặc là mũ Liêu Đông
  Vẻ băng tuyết phau phau
  Hoặc là biểu "Ra quân"
  Lẫm liệt quỷ thần sầu
  Hoặc qua sông gõ nhịp
  Khảng khái nuốt quân Hồ
  Hoặc giật hốt đánh giắc
  Phường tiếm nghịch toang đầu.
  Khi ấy tràn ngập tới
  Oai nghiêm muôn thuở còn
  Khi đã vượt nhật nguyệt
  Sống thác chuyện con con!
  Khuôn đất nhờ đó vững
  Cột trời nhờ đó còn
  Ba giường được gìn giữ
  Đạo nghĩa có gốc nguồn.
  Xót ta gặp vận ách
  Tướng sĩ thực hèn nhát
  Dải mũ buộc thân tù
  Xe chở lên cực bắc
  Ninh nấu cũng cam lòng
  Còn để ta mong mãi
  Phòng sâu ma lập loè
  Viện xuân thành ngục tối!
  Ngựa giỏi nhốt cùng trâu
  Chuồng gà, phượng nhặt thóc
  Dân quốc thứ 43 ( 1954 ) mùa xuân do thạch mực lầu chủ thư.
  Kt 25 và 32.5 cm.  Điện thoại: 0906633751
  Địa chỉ: -173- ba dinh - p8 -q8-tphcm   

  Khu vực quảng cáo


Google+
Từ khóa:
Xưa Và Nay