Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

SẢN PHẨM THƯƠNG GIA VIP

 1. tranh đồng đỏ 3D .

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  890,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 2. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 3. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 4. Art pha lê màu như vẽ.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  4,030,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 5. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 6. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 7. Hai mẹ con voi đồng

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  18,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 8. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 9. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 10. Cặp Lạc Đà đồng.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  5,290,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 11. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 12. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 13. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 14. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 15. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 16. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 17. Vại bia sành sứ dây cót nhạc.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  890,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 18. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 19. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 20. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 21. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 22. Bộ 4 món sành sứ Bombay China xưa.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  2,490,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 23. CHÂN NẾN NAI ĐỒNG

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,990,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 24. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 25. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 26. Mâm đồng cổ. Đk 63 cm

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  4,900,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 27. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 28. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 29. Cặp bình sành sứ ITALY.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  4,190,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 30. Cặp Hạt đồng màu đặc biệt.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  2,790,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 31. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 32. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 33. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 34. Mâm đồng. Đk: 35,5 cm

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  890,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 35. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 36. Bộ loa Bose 3- 2-1 ii. Made in U.S.A

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  5,900,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 37. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 38. Thố đồng xi bạc .

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,690,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 39. Đèn đồng. Cao 53 . Rộng 24

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  2,590,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 40. Cặp loa Mỹ Madison warrior

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  7,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 41. Bình sành sứ China xưa.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,090,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 42. Sơn Dương núi.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,590,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 43. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 44. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 45. Bình samova nấu than.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  7,990,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 46. Đèn kiểu bình đồng.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  13,900,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 47. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 48. Tượng đồng Đông Dương.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  4,590,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 49. Cặp chậu hoa đồng.

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  4,380,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 50. Mâm đồng England trang trí. Ms 243

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  2,490,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 51. Dĩa đồng. Cao 14. Rộng 54,5 cm

  NGƯỜI BÁN:
  shop mỹ mỹ
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  2,980,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 52. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN