Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia
 1. Bình Biên Hoà Xưa

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  750,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 2. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 3. Giao lưu gốm Biên Hoà

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,300,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 4. Chò + Dĩa Biên Hoà Xưa

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 5. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 6. Chò Biên Hoà Xưa

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,200,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 7. Gốm Biên Hoà cao cấp

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,600,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 8. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

  • Bình gốm Biên Hoà đắp nổi xuất khẩu

  SẢN PHẨM ĐÃ BÁN XONG

 9. Đôn Biên Hoà Ngũ Sắc Cũ

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  2,300,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 10. Bình Lái Thiêu màu xưa

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  600,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

  • Bình gốm Sông Bé Xưa Hiếm

  Bình gốm Sông Bé Xưa Hiếm

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐÃ BÁN XONG

 11. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 12. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 13. Bình "Song Trĩ Phù Dung"

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 14. BÌNH GỐM DANA XƯA HIẾM

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  2,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

  • Bình Lái Thiêu tích người hiếm

  SẢN PHẨM ĐÃ BÁN XONG

 15. CHOÉ LÁI THIÊU ĐỘC SẮC

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 16. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 17. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 18. Ấm trà Lái Thiêu xưa 5 lít

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  2,400,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

  • ĐÈN ALADDIN CHUẨN CỔ 100% ZIN

  SẢN PHẨM ĐÃ BÁN XONG

 19. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 20. ZIPPO 2004 OKINAWA ZIN

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  600,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 21. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 22. Trò Biên Hoà xưa

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  700,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 23. Bình bông Biên Hoà xưa

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  600,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 24. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 25. Đồng hồ đá mặt men Pháp

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  12,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 26. Máy hát vali châu Âu

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  12,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 27. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

  • Thanh lý 2 em vaibo
  • Thanh lý 2 em vaibo

  Thanh lý 2 em vaibo

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  3,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐÃ BÁN XONG

 28. Máy quay film Sony video 8

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,600,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 29. Comtoise nguyên bản Pháp

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  15,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 30. Tủ Louis nguyên bản châu Âu

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  16,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

  • Đầu băng Sony SLV-KH3

  Đầu băng Sony SLV-KH3

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  550,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐÃ BÁN XONG

 31. Máy cassette mini Panasonic

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  250,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

  • Máy chụp ảnh mini Aikon

  Máy chụp ảnh mini Aikon

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  300,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐÃ BÁN XONG

 32. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 33. Máy đánh chữ Tippass

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 34. Máy đánh chữ Royalite 220

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,300,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 35. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 36. Bộ đồng hồ mặt quỷ

  NGƯỜI BÁN:
  Kim Dung's Vintage Shop
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  20,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN