Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

SẢN PHẨM THƯƠNG GIA VIP

 1. Zippo Tái Bản 1932 Đời 1994 C457

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,800,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 2. Zippo Cổ Bạc Xước XVI (2000) C519

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,800,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 3. Zippo Cổ Đời 2000 (XVI) C628

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  1,700,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 4. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 5. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 6. Zippo Cổ Đời XV (1999) C494

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  950,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 7. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 8. Zippo Canada Năm 2001 Đẹp C740

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  4,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 9. Bọc vàng số 8 Dunhill DHI19

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  5,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 10. Bọc vàng trơn 2 lỗ Dupont DPH83

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  8,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 11. Dupont gatsby sơn mài 2 lỗ xanh DPH67

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  8,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 12. Sơn mài đỏ núi lửa DPH76

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  6,500,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 13. Bật Lửa Dupont Gatsby Chính Hãng

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  7,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 14. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 15. Zippo Đời Cổ 1975 Chủ Đề Hiếm

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  3,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 16. SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 17. Zippo Bạc Khối Armor Hình Thuyền BK48

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  5,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 18. Zippo Camel Bạc Khối BK49

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  5,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN

 19. Zippo bạc khối hình rồng 2 mặt BK15

  NGƯỜI BÁN:
  Cới Trần
  GIÁ CỦA SẢN PHẨM:
  4,000,000 VNĐ

  SẢN PHẨM ĐANG CÒN BÁN