Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

  Các gian hàng đảm bảo  

Nguyễn hoài Trung's Recent Activity

 1. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 586E-chữ xéo 1958 -ROMAN

  586E-chữ xéo 1958 ROMAN -Tình trạng :dăm li ti nắp -mộc ngược :8 chấm ,pat :2517191 -ruột đúng đời ,lưỡi gà GÙ ,bấc bột Giá :1500k Liên...

  6B3E1FB1-5F81-4D47-AADF-268765F55738.jpeg AA915BB6-940D-4B12-806B-3EBC21DE7AE0.jpeg 9E9A7F9B-A957-4731-AEF6-F54F1274FCC1.jpeg 9935DC51-E058-4A1E-A3F1-8766D78AD7C0.jpeg 2520559D-D13E-4DF5-8C2D-5971674E51DE.jpeg 455B5F49-FF0B-4ED1-8314-7317A37C156E.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  9/12/18 lúc 14:11
 2. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 637F-chữ xéo 1963 -PLAIN

  637F-chữ xéo 1963 PLAIN -Tình trạng :xước 1 vạch đỉnh nắp -mộc đáy :3 chấm, pat :2517191 -ruột :đúng đời, lưỡi gà lá lúa , bấc bột Giá...

  AB0BD931-D9AE-44FD-A210-39FA4BFDE90B.jpeg 0E27FA99-5AFA-4D13-B8EA-6588E6D82B08.jpeg B0D75409-5C11-44D2-A22E-E1414499ADA7.jpeg BBC65788-1474-40B9-B7CA-A072E5206E36.jpeg ACE02004-0C4B-4C53-94DD-C748DF79887E.jpeg 22098BD9-2F6C-42C4-8EF3-F215633512AD.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  8/12/18 lúc 14:40
 3. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 739D-chữ xéo 1973- PLAIN

  739D-chữ xéo 1973 PLAIN -Tình trạng : tổng thể đẹp ,cấn vạch 1 mm rất nhỏ mà sau gần đáy -mộc ngược :1 vạch thẳng -ruột :1 mặt chữ đúng...

  5C4FFC39-CE02-47FB-9FE2-EAE13E8D3250.jpeg 470A97A6-D6E7-4895-B178-53C7E18CEC6B.jpeg 2C6893A7-249D-4A79-AF94-5F135911B0FF.jpeg 3ABA020B-3B8E-4E53-B117-0E4B156B0BBE.jpeg F338759F-433F-46BC-B12E-AED41C44AADE.jpeg 0FE41D27-CFA3-4A59-8E28-C7616BAB0214.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  7/12/18 lúc 13:45
 4. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 890D-solid brass vintage 87-89 -

  890D-solid brass vintage 87-89 -tình trạng : ko có mộc năm,cấn nhẹ góc nắp -mộc đáy :J-? ( Ko mộc năm , hiếm gặp) -ruột vàng :J-? ( ko...

  182427A3-80BA-4D7E-BDC5-F1B9BF017068.jpeg F959BC9D-5E85-48CB-A9CF-9F00ADE1DFB5.jpeg 16C7D705-B304-44DF-B99F-222AFDE46EEF.jpeg A181F275-4A9A-4C5F-85C8-BF800A3868EB.jpeg CDE3E30D-D56D-492D-9370-8D1C3CE39ED8.jpeg 26B8642F-845D-4FB0-B1C1-A6F2C48D033B.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  6/12/18 lúc 14:18
 5. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 910M -solid brass chu niên 32-91 -Chủ đề : MARLBORO

  910M -solid brass chu niên 32-91 Chủ đề : MARLBORO -Tình trạng : tổng thể đẹp , dăm li ti góc đáy -mộc ngược :32-91 -ruột vàng :H-VII...

  A091E5A9-40F5-4C4C-89D8-6E8E9F11170B.jpeg D99EFDB3-86FC-4B5A-9836-AF97A72F524D.jpeg 82ED1E3B-7718-4C4D-B7A7-2BFE45FE2C7B.jpeg BD2BD871-9138-49C3-9011-CECFF40F496B.jpeg 69F5E55B-6BE1-4593-91E6-847D6A877BE1.jpeg FEF2889F-E5F9-432A-849C-FCC07490A66C.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  5/12/18 lúc 14:04
 6. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 970N -solid brass 1997 -HARD ROCK

  970N -solid brass 1997 HARD ROCK Tình trạng :tổng thể đẹp ,ko cấn móp -mộc đáy :A -XIII -ruột vàng:E-XIII GIÁ :800k Liên hệ...

  96A2475E-DEE8-4AA0-958A-9038F011C144.jpeg 9DDC5F5C-0B27-470A-BE10-12E4F11AB07D.jpeg 586A2831-EE98-4135-A75F-2288106B586C.jpeg 707B76CD-1B93-488C-9720-2395CBA5A485.jpeg 92887666-9E1C-456A-8606-50BC04573309.jpeg 61175A40-35EC-464E-B3AF-EA1884D2C236.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  4/12/18 lúc 15:11
 7. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 562D-chữ xéo 1956 -MONARCH

  562D-chữ xéo 1956 MONARCH Tình trạng :Dăm vài chấm đầu tăm -mộc đáy :7 chấm +2 pat -ruột đúng đời, lưỡi gà gù , bấc bột Giá :1400k...

  708EA3D6-659C-42A6-B1B0-5CDED7560B53.jpeg 7C91F575-95AA-466C-B428-39D1FB68ADFD.jpeg D6A98D5F-94DF-4D69-B2AA-046570F3AAF6.jpeg 511CBDF4-DE81-4F4A-8CBF-787BD285B492.jpeg D549B940-0B0B-459C-891B-1977472CF618.jpeg CB09062E-9DB2-4AC1-A4BC-A1B24E82B6BF.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  3/12/18
 8. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 570D-chữ xéo 1957 -Ingersoll -rand

  570D-chữ xéo 1957 Ingersoll -rand -tình trạng :dăm cám li ti trên nắp -mộc đáy :8 chấm, pat lệch -ruột đúng đời, lưỡi gà gù, bấc bột Giá...

  351B634C-2D94-498C-924A-150D3AE409D2.jpeg 23723194-25D0-4FB8-89D3-C9FC14D58F7C.jpeg 7758CA94-57E4-485D-9DCA-3AB086BBD97E.jpeg 709D6514-002C-4830-A285-FD09DCAD77CC.jpeg DCFD986E-E197-4383-8BA2-9AD2C54A7346.jpeg F6F610CA-D144-4848-9EB6-60EA8C37CD14.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  2/12/18
 9. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 636F-Chữ xéo 1963

  636F-Chữ xéo 1963 -tình trạng :Dăm đầu tăm nắp và đáy -mộc ngược : 3 chấm, pat :2517191 -ruột đúng đời ,lưỡi gà lá lúa ,bấc bột Giá...

  691ED762-C326-4DB0-861D-7CB7A3F61494.jpeg CD492F69-4DFC-4EF7-8480-06DD5C8225A9.jpeg 9E945E37-6747-4EC7-BF7A-E444CFFD718B.jpeg 7D064B04-3767-4C0B-A925-BCB7C6524BD4.jpeg 1EFBE228-EE31-4C29-828F-C1A08F6E1D13.jpeg 04300800-7CD7-4415-8CD5-BCD00BB2C0DD.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  1/12/18
 10. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 674E-chữ xéo 1967- USS SIERA AD -18( tàu khu trục)

  674E-chữ xéo 1967 USS SIERA AD -18( tàu khu trục) -tình trạng :cấn tăm góc đáy -Mộc ngược :III-III,PAT :2517191 -ruột đúng đời, lưỡi gà...

  B35B6F9D-97AE-4020-98A7-2BA56420EBF9.jpeg 791A1937-C2C2-47E4-8326-2B3305B2B632.jpeg 7C11A611-0C24-4363-81D0-3CCCD4128C00.jpeg E5327716-A36C-464E-B804-21B12D8775F6.jpeg FF25BF92-366A-473F-8092-1F39AD18E18E.jpeg DB412734-1578-4B3C-ABCD-C0874118DD30.jpeg 68171BC4-C61B-4D7C-B1BA-F70E5294E5B2.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  30/11/18
 11. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 756E-chữ xéo 1976 -AUTIN FORD LOGAN INC.

  756E-chữ xéo 1976 AUTIN FORD LOGAN INC. -tình trạng : tổng thể đẹp, xước nhẹ mặt sau -mộc đáy :///-/// -ruột 2 mặt chữ đúng đời,bấc bột...

  C1D3015E-1EFA-44BC-92A1-06AA7AE63476.jpeg CFB1BA10-CB07-4675-87B9-615320A0579C.jpeg BA238466-044E-47EF-9D04-6B411156B657.jpeg 41F58932-B719-4387-A4CF-F4CB801024DB.jpeg 256F6A04-2D77-4B02-A2D4-1D1BFA3501AE.jpeg 57B2273F-9846-4037-B672-2DEF4F385B7E.jpeg 43D1D2CA-2F76-4ACE-866F-4C70040F18DB.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  29/11/18
 12. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 590H--hp chrome chữ xéo 1959 -GULF

  590H--hp chrome chữ xéo 1959 GULF -tình trạng : tổng thể đẹp, ko cấn móp -mộc đáy : 7 chấm,pat :2517191 -ruột : 6 hàng chữ đúng đời,...

  E0AA961C-BCEE-49A4-903D-BA5BD118BC51.jpeg D96DD24B-EC07-400A-8241-5A3ECD4E41C6.jpeg 215F1BE1-2BF9-4B0D-A33D-DE87A47EC390.jpeg 6FB59D19-8C5E-4F87-A8EC-BF80ED95A1D0.jpeg CCEB98B4-0509-47D7-B07C-EE58120C5C5F.jpeg 0EF43F10-B49C-4ED2-AE64-732DA8B130D1.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  28/11/18
 13. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 952M-silver plate ( mạ bạc dày ) 1995 -Chủ đề:VALGA

  952M-silver plate ( mạ bạc dày ) 1995 Chủ đề:VALGA -Tình trạng : new in box -mộc đáy : I-XI -ruột :I-XI GIÁ :1250k Liên hệ :0935735708(...

  0FFA9842-24E7-44BF-B0F0-6E8C41711D38.jpeg 01373DDF-5B39-4DE0-9BC2-0B6FB81A488D.jpeg 90210D83-40E9-4B0B-9372-32FDC2CB0E53.jpeg 4FC85403-74DB-44C4-BD11-80A375C0AA8D.jpeg 65748F87-87FB-4074-83AD-A39BA2005FB7.jpeg 55A2B76E-4A63-44F9-AC2E-72C0CD074F3E.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  27/11/18
 14. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 923H-brush brass 32-92 -Chủ đề :MALBORO

  923H-brush brass 32-92 Chủ đề :MALBORO -tình trạng :xaì lướt -mộc đáy :32-92 -ruột vàng:L-? ( Mờ mộc năm) Giá :1450k Liên hệ...

  3721CE7E-C371-4795-BFCA-A388100E2EAC.jpeg 87727CB1-DA3D-46CF-8AFD-FC9C8108D5CA.jpeg 13588DB4-04B2-4470-8E7C-E7FD5BAD67EF.jpeg D4654B3E-A563-42A1-83F0-9E4A134323EC.jpeg D5415B4F-8E20-4382-8202-5E37B1F79B55.jpeg 45E028A9-8CA8-45F8-9E36-FBA380866143.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  26/11/18
 15. Nguyễn hoài Trung đã đăng chủ đề mới.

  Zippo 489F-ba chấu vỏ đồng mạ chrome ,ruột niken 48-49 -PLAIN

  489F-ba chấu vỏ đồng mạ chrome ,ruột niken 48-49 PLAIN -tình trạng : cấn đầu tăm nắp và đáy -mộc đáy : 3 hàng chữ ,pat :2032695 -ruột...

  9D8ACEA8-1C21-46B7-BD8B-E104ECC426AA.jpeg 72689DDD-185F-4900-8CC3-AEE9E05CBA1A.jpeg F64082AD-7832-4155-A277-E26C58F00425.jpeg 1F29E42F-98F8-451E-8DBC-2EADA80670AD.jpeg 0BF6A3EA-1247-423D-B663-A20405756EA4.jpeg B6D61B03-1485-47E0-8737-E8C643E5A52C.jpeg 469A026C-EDCF-4849-B0ED-1D46B67493C0.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đèn - Bật Lửa

  25/11/18

chọn làng nhanh Hỗ Trợ Nhanh