Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

SẢN PHẨM THƯƠNG GIA VIP

Nguyenvanhuy's Recent Activity

 1. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Chuông

  Chuông treo , đồng đỏ đúc , cao 95 cm , đường kính miệng 52 cm , nặng 80 kg , tiếng chuông nghe tuyệt , hình ảnh nói lên tất cả , alo...

  331FCB21-3C0E-454A-A7B3-7E7017F21E5D.jpeg E3F60C2D-D35E-40E1-B522-8A682CF73AC8.jpeg 86F009DD-3C88-4A96-9AA9-61572E9F1D53.jpeg 8F9F404A-F21E-4197-9E94-A5D064683219.jpeg 4CB1CB75-B990-4B95-A41A-4C9B05D4D76B.jpeg E498D051-FFE5-460D-B049-0F0D155C0826.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  17/3/20
 2. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Bộ Thủ Ấn Phật Thích Ca

  Bộ Thủ Ấn của Phật Thích Ca , đồng ta đúc , cao 80 cm , ngang 65 cm , sâu 58 cm , cả bộ nặng khoảng 200kg , alo 0902001872 [ATTACH]...

  346EECD0-F0A8-4A8B-B476-1EB7D224B7DB.jpeg 4FEDB44F-BA8B-4FB5-B3F7-B5D5D154C11C.jpeg 3A58CAC0-681C-4218-A270-4AA37A61F414.jpeg FB598BFB-6604-4B68-B27E-03281278643A.jpeg C1F9C3F2-7C99-4D29-B43B-C271ED2C196F.jpeg 911652BC-607C-45EE-B103-5A3E85266BE2.jpeg EC0B1CAA-C9B6-4E2A-BA10-9ECF152927A5.jpeg 91C46BD0-3511-4A49-BF64-42221D7B6F5E.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  5/1/20
 3. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Phật Thích Ca

  Phật Thích Ca ( thủ ấn thiền định ) , đồng ta đúc , cao 80 cm , nặng khoảng 70 kg , alo 0902001872 [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  0D1CD34F-AAAD-45C5-B065-7591AE404774.jpeg EADF65B4-39D5-4A07-B265-D49EF64BC823.jpeg 32FA2A5F-5DAC-4AE8-8FEF-EE7AA7E88534.jpeg 5ECCB00B-F0EA-4E57-B113-1CFAEC6B1DA4.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  27/12/19
 4. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Hộ Pháp Vi Đà

  ddoongf ta đúc , cao 120 cm , nặng khoảng 130 kg , hình ảnh nói lên tất cả [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  FB2353A0-3287-4332-907E-80884450D80E.jpeg 2169AC99-C57C-44B9-91F4-477B901E19B1.jpeg 0651BD47-F231-4761-BB2E-F2B60540E27F.jpeg DA42CB93-2934-4DEE-B643-9C1A8A8C3B67.jpeg F29F02AA-B8BB-4622-8062-6B4CF7198F2E.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  18/12/19
 5. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Hộ Pháp Vi Đà

  Hộ Pháp Vi Đà , đồng ta đúc , cao 120 cm , nặng 130 kg , alo 0902001872 [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  632338C0-78C1-468D-A16E-5C286CCB497F.jpeg F5EF345D-65C7-49E5-9204-F4E408E65F4C.jpeg 885C4234-1544-47C7-BB72-B4167DB23FB0.jpeg 28955D82-84F6-4DAD-98F7-0C0AF4B1C3E5.jpeg 0930A41B-2811-4EE9-AE71-EF7BB035095C.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  6/12/19
 6. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Quan Âm Toạ Sơn

  Quan Âm Toạ Sơn , đồng ta , cao 80 cm , nặng hơn 50kg , ten đồng đã lên màu thời gian rất đẹp , alo 0902001872 [ATTACH] [ATTACH]...

  5DC8E114-FCEC-4E99-9B5B-78E93B7BE63F.jpeg 2ABB71FA-FB53-4D86-8B0E-140C40FB5AFE.jpeg F29C6B4E-98EE-4E9D-AEB7-45166DD511CE.jpeg 6263C906-4780-4B47-BEEB-9E946B169F2B.jpeg 4B974205-0BD5-49B3-B35E-4E483DF06F58.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  7/8/19
 7. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Trần Huyền Trang Đi Thỉnh Kinh

  Đồng ta đúc , cao 1 m , nặng hơn 70 kg , diện ngài đẹp miễn bàn [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]

  BC7BF0F7-ED6E-4FFD-962E-D6932275E7DF.jpeg CC47FF0B-B802-4878-8EC4-653D549EE8AC.jpeg 2286B3C9-5677-45DF-960B-4AB9B1F43945.jpeg ABBAC3A9-522B-4602-BA68-71205B7EFA11.jpeg 1FD4D837-78EF-43E7-A37D-6C11B83B88AB.jpeg ADD13B89-4FA7-45F0-B044-BCBC301A9E97.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  18/7/19
 8. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Quan Công Đả Đao

  Đồng ta , cao 42 cm , ngang 40 cm , nặng 22 kg , diện ngài đẹp miễn bàn , ten đồng đã xuống màu thời gian , kính phố [ATTACH] [ATTACH]...

  24147A37-6ADB-44C7-A8F5-1BE5CC922735.jpeg 9954147C-04BE-4231-B415-84F39F2B828C.jpeg 2E9E9820-F1DF-4230-B477-066790E7FEB9.jpeg 882215CE-4046-4C90-A30E-8C3F95E74102.jpeg 6E085116-30CF-4706-BC12-D76C6E650496.jpeg 2B8F2804-BBE2-4E3B-BB9A-5B621A6EE94C.jpeg E741FE96-37F9-44EB-9BE7-E552FE491F0F.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  11/7/19
 9. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Quan Âm Thập Nhất Diện

  Đồng ta đúc , cao 110 cm nặng , khoảng 80 kg , diện ngài đẹp miễn bàn,alo 0902001872 để có giá tốt [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...

  53BF735A-84F7-4B82-8776-FF9E0CF746CF.jpeg ED287B1F-C1F3-460A-9590-919AA39A3570.jpeg AC6A0F71-4D16-408B-A597-4795D47C75A6.jpeg 1E4CD60A-53ED-4FD0-B761-96ECE4D6E15A.jpeg 5DEEB37C-407A-4E3C-8C83-E6FC20942F39.jpeg FAC69D40-C3D2-4997-81EB-95631E8CA1DE.jpeg 0B79E86B-FD55-4F7D-AA09-48845E24D7D2.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  30/6/19
 10. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Tuyết Sơn Tu Khổ Hạnh

  Phật Tổ Tu Khổ Hạnh , đồng ta đúc, cao gần 80 cm , nặng gần 90 kg, diện ngài đẹp miễn bàn, ten đồng đã xuống màu thời gian , đồ cũ , alo...

  C54B8706-01D8-4BF1-AD97-2C83284BD669.jpeg B36F9939-A529-4B4C-9F5E-8C73DD69DEEB.jpeg 50AE0866-CD59-4F86-8C13-BBEC39A29E09.jpeg 1D0946BE-A9B7-4AA7-8ABF-78F4C14A25AA.jpeg 0661F250-7061-45D3-81B9-2B241FD6015B.jpeg 9A79B40C-B309-45C5-9D36-6F020FC8F064.jpeg 025A6EEB-C6F0-4352-AA4E-D5CC563C70CF.jpeg 8F65C7AA-351A-4521-B6FE-8B5B9FB65AA6.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  27/6/19
 11. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Tây Phương Tam Thánh

  Tây Phương Tam Thánh , đồng ta đúc , cao 65 cm , cả bộ nặng khoảng 30 kg , ten đồng đã xuống màu thời gian , alo 0902001872 để có giá...

  1458E5C2-E22D-4940-B89A-299F3A15D6AE.jpeg CA47944D-B691-442B-A12B-C0366606ED5C.jpeg A0F69787-CB04-49BC-ABE2-763115CFC120.jpeg 9297BB97-7A65-4257-8BAB-37BAA0005197.jpeg 79E363A9-F7C6-40A4-9AA1-DC13908C46EB.jpeg FFC1FD2A-A07C-401A-81BD-E4A6E2A62174.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  12/6/19
 12. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Phật Trường Thọ

  Phật Trường Thọ , đồng ta đúc cao 57 cm , nặng khoảng 25 kg , diện ngài đẹp miễn bàn , alo 0902001872 [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...

  FBF027F4-37CF-4BBA-B60E-0542831C8513.jpeg E78FD428-B129-4330-A0DB-E81554FE8B43.jpeg C3549B67-5895-4E82-BEBC-1E13F050F58A.jpeg 67259CEC-84B8-418D-9102-F1238754F241.jpeg E125D8FE-DF54-4C99-9C78-C4EE2ED9796E.jpeg 9DA44028-E09D-4F43-83E8-4FAF62C83D18.jpeg 29037F0E-E668-488E-9C92-762631A043BA.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  12/6/19
 13. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Phật Tổ Tu Khổ Hạnh

  Phật Tổ Tu Khổ Hạnh , đồng ta đúc, cao gần 80 cm , nặng gần 90 kg, diện ngài đẹp miễn bàn, ten đồng đã xuống màu thời gian , đồ cũ , alo...

  5D7B85E5-41A2-4652-BDA0-0E7502AE6B7A.jpeg FAF6A56B-F325-4BA4-8F3E-573408E602E4.jpeg 9A5805DC-32FF-411C-9B46-AFE06D68BD0E.jpeg 21960DD5-8D75-41FE-AD34-B336ED834FBD.jpeg 373B3B2B-448A-4EEA-9E59-879B41ECEE21.jpeg 80215453-BBAE-4A76-B544-5ACC2057D4AD.jpeg A9BDAF2C-611F-448E-9279-4B383186CD69.jpeg 075C8EDA-2535-46B0-89E3-193F0947CD56.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  6/6/19
 14. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Quan Công Đả Đao

  Quan Công , đồng ta , cao 42 cm , ngang 40 cm , nặng 22 kg , diện ngài đẹp miễn bàn , alo 0902001872 để có giá tốt [ATTACH] [ATTACH]...

  155F72D0-88B2-45FC-9540-8FA051DDFFA1.jpeg CC73BBDF-09E6-4C2D-827A-D7309C3B26D5.jpeg 7A679512-CEB3-4224-BAB7-FECC53CEC117.jpeg 25334720-C88A-4FDF-BDC9-042057632A41.jpeg 90B47E12-3B54-4648-9048-D444CE440572.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  9/5/19
 15. Nguyenvanhuy đã đăng chủ đề mới.

  Tượng - Tranh Đồng Thập Bát La Hán

  Thập Bát La Hán , đồng ta , ông cao nhất 80 cm , ông thấp nhất 36 cm , cả bộ nặng hơn 400 kg , ten đồng đã xuống màu thời gian , diện...

  E2449638-206E-4161-98FD-F296C6FAE543.jpeg 6F36D642-72DD-4224-A06F-DFBC603C9D56.jpeg 9C15B6E9-03CC-42EB-88B6-B4FA8A3641D2.jpeg EC35B308-F924-466C-A66D-5C39CD69C27A.jpeg D791970E-3A99-4A59-83B3-4EB96D3646C5.jpeg 9EC7BFF2-BCC3-4656-8C0E-1DE6A213001E.jpeg

  Diễn đàn: Làng Đồ Đồng, Kim Loại

  4/5/19