Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

SẢN PHẨM THƯƠNG GIA VIP

English for today - Cấu trúc viết lại câu

Xem trong 'Sọt rác' đăng bởi Shockwave, 22/5/15, [ Mã Tin: 20397 ]

Kỳ Lân Luxury - Chuyên vertu chính hãng
 1. Shockwave
  Giá: Giá liên hệ
  SĐT : 
  01218466392
  Địa Chỉ : 
  Phường 2, Quận 8, Tp.HCM
  • chọn làng nhanhMã tin: 20397


  1. S + be + adj + N = S + V + adv
  2. S + V + adv = S + V + with + N
  3. S + remember + to do Sth = S + don’t forget + to do Sth
  4. S + be + adj = What + a + adj + N!
  5. S + V + adv = How + adj + S + be
  6. S + V + adv = How + adv + S + V!
  7. S + be + ing-adj = S + be +ed-adj
  8. S + V = S + be + ed-adj
  9. S + V + Khoảng thời gian = It + take + (sb) + Khoảng thời gian + to + V
  10. S + be + too + adj + to + V = S + be + so + adj + that + S + can’t + V
  11. S + V + too + adv + to + V = S + V + so + adv + that + S + can’t + V
  12. S + be + so + adj + that + S + V = S + be + not + adj + enough + to + V
  13. S + be + too + adj + to + V = S + be + not + adj + enough + to + V
  14. S + V + so + adv + that + S + V = S + do/does/did + not + V + adv + enough + to + V
  15. Because + clause = Because of + noun/gerund
  16. Although + clause = In spite of + Nound/gerund
  17. Although + clause = Despite + Nound/gerund
  18. S + V + N = S + be + adj
  19. S + be + adj = S + V + O
  20. S + be accustomed to + Ving = S + be used to +Ving /N
  21. S + often + V = S + be used to +Ving /N
  22. This is the first time + S + have + PII = S+be + not used to + Ving/N
  23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối cầu khẩn)
  24. S + like ... better than ... = S + would ... than ...
  25. S + prefer = S + would rather + V
  26. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to + V
  27. It’s one’s duty to do sth = S + be + supposed to do sth
  28. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to do sth
  29. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + be + PII
  30. Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + do sth
  -------------------------------------------------------
  Chúc các bạn học tập hiệu quả ! ^^' !!


  Khu vực quảng cáo - Liên hệ 0922 1212 89


   
Google+