Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

SẢN PHẨM THƯƠNG GIA VIP

Lý lịch tiến sĩ: TS HỒ THỊ QUỲNH NGA

Xem trong 'Sọt rác' đăng bởi hv_inf, 20/12/13, [ Mã Tin: 6585 ]

Kỳ Lân Luxury - Chuyên vertu chính hãng
 1. hv_inf
  Giá: Giá liên hệ
  • chọn làng nhanhMã tin: 6585
  TS HỒ THỊ QUỲNH NGA

  1. Sơ lược lí lịch
  Tên: Hồ Thị Quỳnh Nga
  Năm sinh: 1976
  Nơi sinh: Thanh Hoá
  Học vị: Tiến sĩ
  Chức danh: Giảng viên
  Đơn vị công tác hiện nay: Khoa Lịch sử
  Thời gian công tác tại Trường: từ 1999
  Địa chỉ liên lạc:
  + Điện thoại cơ quan: (04) 38585284
  + Thư điện tử: ngalethiquynh@vnu.edu.vn
  2. Nghiên cứu và giảng dạy
  2.1. Các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy chính

  Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
  Cải cách ruộng đất ở Việt Nam
  Lịch sử kinh tế, biển đảo Việt Nam
  Lịch sử chiến tranh Việt Nam hiện đại
  2.2. Quá trình nghiên cứu, giảng dạy

  1999 đến nay: Cán bộ giảng dạy Khoa Lịch sử
  3. Các công trình đã công bố
  3.1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

  Lịch sử Bộ Nội vụ (1945-2004) (viết chung). Nxb Chính trị Quốc gia, H., 2005, 434 trang
  3.2. Các bài viết

  Đảng lãnh đạo xây dựng tuyến đường chi viện chiến lược Trường Sơn (1959-1975). Kỉ yếu hội thảo khoa học kỉ niệm 70 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nxb Đại học Quốc gia, H., 2000, tr 130-141
  Hồ Chí Minh với quá trình chuẩn bị cho sự ra đời nhà nước cách mạng Việt Nam 1945. Kỉ yếu Hội thảo khoa học kỉ niệm 55 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Nxb Đại học Quốc gia. H., 2001, tr 347-355
  Quá trình thực hiện khẩu hiệu Người cày có ruộng với chiến thắng Điện Biên Phủ (viết chung). In trong sách “Điện Biên Phủ từ góc nhìn của các nhà khoa học Việt Pháp”. Nxb Chính trị Quốc gia. H., 2005, tr 152-164
  Điều kiện bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Trà Bồng. (viết chung). Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 4, 2004, tr 12-22
  Ý nghĩa của việc thực hiện khẩu hiệu Người cày có ruộng với chiến thắng Điện Biên Phủ (viết chung). Tạp chí Lịch sử Đảng, số 8, 2004, tr 43-47
  Đường Trường Sơn – biểu tượng của sức mạnh Việt Nam. Kỉ yếu Hội thảo khoa học “Việt Nam trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập. Nxb Đại học Quốc gia, H., 2005, tr 191-205
  Cách mạng ruộng đất, nét độc đáo sáng tạo trong tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam (1945-1952). In trong sách Một chặng đường nghiên cứu lịch sử (2001-2006). Nxb Thế Giới. H., 2006, tr 650-659
  Hà Huy Tập với phong trào cách mạng Việt Nam những năm 1932-1935. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số tháng 1-2007 Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số tháng 1-2007
  Tìm hiểu chính sách ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954). Tạp chí NCLS, số 3 (371), năm 2007, tr. 19-26. Tạp chí NCLS, số 3 (371), năm 2007, tr. 19-26.
  Dạy nghề nông dân – một số vấn đề nghiên cứu. Hội thảo khoa học “Nông thôn nông nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi”. Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Hà Nội, tháng 9 năm 2007
  Một số đặc điểm của bộ máy quản lí hành chính đô thị Hà Nội trong những năm đầu giải phóng 1954-1960. Kỉ yếu Hội thảo “Quản lí và phát triển đô thị Thăng Long Hà Nội”. NXb Hà Nội ., 2008; tr. 266-280
  Quá trình thực hiện cải cách ruộng đất ở Thanh Hoá trong kháng chiến chống Pháp 1945-1954. Hội thảo “Lịch sử Thanh Hoá 1945-1954”. Thanh Hoá, 5-2008
  Quan điểm tiến hành cách mạng ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 1945-1956. Hội thảo Việt Nam học lần 3 “Việt Nam Hội nhập và phát triển”. Hà Nội , 12-2008
  Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về biển và vai trò kinh tế biển. Hồ THị Quỳnh Nga Hội thảo khoa học “Thương cảng Vân Đồn- lịch sử, tiềm năng kinh tế và các mối giao lưu văn hoá”. Quảng Ninh, tháng 7 năm 2008
  Quan điểm tiến hành cách mạng ruộng đất của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm 1945-1956. Hội thảo Việt Nam học lần 3 “Việt Nam Hội nhập và phát triển”, 12-2008
  Quá trình thực thi cuộc cách mạng ruộng đất ở Thanh Hoá trong kháng chiến chống thực dân Pháp. Tạp chí NCLS, số 2 (394), năm 2009, tr. 68-78.
  Khí tiết cách mạng kiên cường của Tổng Bí thư đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tạp chí Văn hoá Hà Tĩnh. Hà Tĩnh., 2009, tr. 8-11.
  Chủ trương thực hiện cách mạng ruộng đất của Đảng trong những năm 1945-1956. Tạp chí Khoa học, số 3, 2009, tr. 154-165.
  Hồ Thị Quỳnh Nga Bước đầu tìm hiểu tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong những năm 1950-1954 (viết chung). Hội thảo khoa học “Hệ thống tổ chức và hoạt động của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 1930-1976”. Hà Nội, tháng 1 năm 2010.
  Hồ Thị Quỳnh Nga Cải cách ruộng đất ở Thanh Hoá từ năm 1945 đến năm 1954. Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Thanh Hoá thời kì 1945-1954. Nxb Thanh Hoá 2010, tr. 89-104.
  Ý nghĩa của phong trào Đồng Khởi – một góc nhìn (viết chung). Kỉ yếu Hội thảo Khoa học 50 năm phong trào Đồng Khởi ở miền Nam những vấn đề lịch sử. Nxb Đại học Quốc gia 2010, tr. 309-326.
  Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lãnh đạo khôi phục kinh tế nông nghiệp những năm 1954-1957. Tạp chí Lịch sử Đảng, số 10-2010, tr. 29-33.
  Hồ Chí Minh, người thanh niên cấp tiến ra đi hình thành lí luận giải phóng dân tộc. Hội thảo khoa học Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc. Hà Nội, tháng 5/2011.

  Khu vực quảng cáo - Liên hệ 0922 1212 89


   
Google+