Thế Giới Đồ Cổ | Diễn Đàn Mua Bán - Đăng Tin - Rao Vặt - Miễn Phí

Đồ gỗ Mộc Gia

Điểm Xác Thực: hoang le anh

Chú ý: Nếu bạn xác thực nhiều lần cho một người, chỉ có lần xác thực cuối cùng là được tính, tuy nhiên các lần xác thực trước vẫn được lưu lại để tra cứu. Chỉ có thành viên đã xác thực mới có thể xác thực người khác. Một thành viên được xác thực địa chỉ thì điểm xác thực được tăng 1 nếu người xác thực có điểm xác thực lớn hơn 0. Điểm xác thực >= 1 sẽ được đăng bài trong các BOX và trong Đấu Giá Nếu thay đổi SĐT và địa chỉ sẽ mất toàn bộ điểm xác thực.
Tổng số Xác Thực thành công:
5
Xác thực địa chỉ
STT Nội dung SĐT Địa Chỉ Thành viên Date
1 Xác thực đăng bài 0978085866 CÔNG TY VÀNG BẠC HOÀNG ANH 43 phố THÁI THỊNH , Đống Đa Hà NỘI THẾ GIỚI ĐỒ CỔ (9 ) 12/10/18
2 Tài khoản của bác đã được xác thực thành viên. Chúc bác tham gia diễn đàn vui vẻ. 0978085866 CÔNG TY VÀNG BẠC HOÀNG ANH 43 phố THÁI THỊNH , Đống Đa Hà NỘI Police-TGĐC (16 ) 4/7/17
3 Chuẩn địa chỉ và số điện thoại. Uy tín 0978085866 CÔNG TY VÀNG BẠC HOÀNG ANH 43 phố THÁI THỊNH , Đống Đa Hà NỘI Nguyễn Tuấn teacher (4 ) 14/7/16
4 Đã xác thực địa chỉ và số điện thoại 0978085866 CÔNG TY VÀNG BẠC HOÀNG ANH 43 phố THÁI THỊNH , Đống Đa Hà NỘI Truyền Nguyễn (89 ) 6/7/16
5 Đã xác thực địa chỉ 0978085866 CÔNG TY VÀNG BẠC HOÀNG ANH 43 phố THÁI THỊNH , Đống Đa Hà NỘI Truyền Nguyễn (89 ) 1/7/16