STT Ảnh Thành viên Đấu giá Giá chiến thắng Cống hiến Từ thiện Tiết kiệm Ngày
1 Lê ngọc anh nguyên Nokia 7280 mới keng full zin 2,500,000 VNĐ 0 22/1/17 lúc 19:30
2 Nguyên bộ Nokia 8850 Zin 21/1/17 lúc 20:00
3 Nguyên bộ Nokia 8910 21/1/17 lúc 20:00
4 Điện thoại iF Cane Siêu mỏng cánh 21/1/17 lúc 20:00
5 Motorola International 8200 21/1/17 lúc 20:00
6 Motorola Micro Tac 7500 D2 Pitvat 21/1/17 lúc 20:00
7 Motorola International 5200 21/1/17 lúc 20:00
8 Nokia 1610 NHE-5NX 21/1/17 lúc 20:00
9 Điện thoại Maxon Độc - Đẹp - Lạ 21/1/17 lúc 20:00
10 Duy nhat Ba Samsung A300 Huyền Thoại 1,111,110,000,000 VNĐ 0 21/1/17 lúc 20:00
11 10 Tượng Đồng Cổ 21/1/17 lúc 20:00
12 Bình Hoa Đêm Sao 21/1/17 lúc 20:00
13 Nguyên bộ Nokia 8310 21/1/17 lúc 19:30
14 ntanh91 Nokia 6310i zin nguyên bản 1,500,000 VNĐ 0 21/1/17 lúc 19:30
15 Nguyên bộ Nokia 6310i Cát Cháy 20/1/17 lúc 20:00
Đang tải...